เจ้าวัดทักทาย : ยกระดับเรื่องการอยู่กันให้ได้

14
Mar

การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

พี่น้องที่รัก

       พ่อได้ประกาศแนวทางการอภิบาลพิเศษช่วงนี้ หลายฉบับเพื่อการดูแลช่วยกัน เช่น การร่วมพิธีกรรมประจำวันและเสาร์อาทิตย์ รวมทั้งสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ การเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน การใช้ศาลาหลุยส์มารีย์ และการใช้ห้องประชุม ขอได้ติดตามจากการประชาสัมพันธ์ของวัดด้วย

        ขอขอบคุณในความร่วมมือจากพี่น้องที่ได้ช่วยกันทำตามคำแนะนำของแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้คำประกาศของสภาพระสังฆราชคาทอลิกไทย และยังแนะนำสิ่งที่ควรมีในการมาร่วมมิสซาในวัดของเรา พ่อยินดีรับฟังแต่ควรเป็นการสร้างสรรค์มากกว่าทำลาย การคิดร้ายต่อบุคคลอื่นอันตรายต่อไวรัสที่กำลังเกิดขึ้นอีก

        เราต้องอยู่ให้เป็น อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีสุขกายสบายใจ

        พ่อขอใช้คำสอนนี้“การไม่คิดร้ายเป็นลาภอันประเสริฐ”,“อย่าเห็นแก่ตัว”และ“จงรักกันและกัน

        ขอยกระดับเรื่องการอยู่กันให้ได้

        “มือสะอาด”เจ้าหน้าที่ของวัดได้ทำความสะอาดมากเท่าที่จะทำได้คือโต๊ะ ม้านั่ง หนังสือเพลง จัดเติมเจลล้างมือแบบเซ็นเซอร์บริการให้กับผู้มาวัด บางครั้งอาจไม่ทั่วถึง ก็ขอให้ทุกคนควรมีเจลมือถือ(ส่วนตัว)ซึ่งสามารถหาซื้อหรือพกพามาเอง จะช่วยได้อย่างดีเยี่ยม การรับศีลมหาสนิทด้วยมือ มือต้องสะอาด แต่บางคนหยิบอะไรหลายอย่างจนลืมไปว่าตัวเองได้ล้างมือก่อนเข้าวัดมาแล้ว ดังนั้น จึงควรมีเจลของตนเองบ้าง

        “หนังสือเพลง”อาจจะต้องปรับตัวเองใช้มือถือบ้างเพื่อดูบทเพลงที่ทางวัดเปิดอีกหนึ่งทางเลือก หรือใครใช้แล้ว โปรดเก็บที่เดิมยังชั้นวางหนังสือข้างกำแพงวัด

       “เงินถวาย”บางคนอาจsensitiveเรื่องความสะอาด สามารถถวายเงินหลังรับศีลได้ ผ่านทางตู้รับเงินของวัด ผ่านถุงเงินถวายอีกครั้งหนึ่ง

        “การร่วมพิธีกรรมที่นั่งรวมกันจนแออัด ขอให้ใช้ม้านั่งด้านนอกวัดได้” บริการตนเอง ใช้แล้วเก็บที่เดิม หากจำเป็นจริงๆในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อาจต้องใช้พื้นที่โล่งของโรงเรียนเพื่อการประกอบพิธี ซึ่งทางวัดจะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงใกล้เวลาดังกล่าว

        “การเรียนคำสอนของเด็กๆ”เพื่อการเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและกำลัง ประเพณีที่เราปฏิบัติจนเคยชิน ขอปรับการเรียนการสอนแบบมีทางเลือก ชอบแบบไหนก็เลือกเอา ดูคำแนะนำจากพ่อวีรยุทธ

        ทั้งหมดนี้ ถ้าร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี จะช่วยเป็นกำลังสำคัญให้กับผู้เจ็บป่วยให้เข้มแข็งได้         

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม