เจ้าวัดทักทาย : ขอเชิญให้อ่านสารมหาพรตปี 2020 ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

29
Feb

“การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

พี่น้องที่รัก

       ขอเชิญให้อ่านสารมหาพรตปี 2020 ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

        ทางวัดได้ติดตั้งไว้ที่ข้างวัดและสนามหญ้าเทียม  ตัวหนังสือใหญ่ดี ค่อยๆอ่านและอยู่เงียบๆคิดไตร่ตรองบ้างว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง หรือจะใช้เอกสารคู่มือมหาพรตปี 2020 นำไปอ่านที่บ้านเพื่อทำ action plan แผนปฏิบัติงานมหาพรตของตนเองก็จะช่วยให้เรามีส่วนร่วมในเส้นทางไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์กับองค์พระเป็นเจ้าอย่างดี พ่อขอแย้มสารไว้เล็กน้อยดังนี้…

          “…พระสันตะปาปากล่าวตรัสสอนมหาพรตปีนี้เรื่องอะไรเป็นสำคัญ เหตุที่มาของเรื่องดังกล่าวเป็นเพราะอะไร พระองค์ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องทำอะไรเพื่อตอบสนองเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีวิธีการอย่างไรในการทำตามนั้น และสรุปสุดท้ายของสารมหาพรตพระองค์ขอให้ช่วยเพื่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง…”

          ใครยังไม่ได้รับการโปรยเถ้าเชิญรับได้หลังมิสซา

          ทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต จะมีเดินรูปสิบสี่ภาคหลังมิสซา 17.30 น. และเดินรูปภาคภาษาจีนเวลา 14.00 น.การเดินรูปในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.(เว้นวันอาทิตย์ใบลาน)  เดินรูปส่งท้ายมหาพรตในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 10 เมษายน เวลา 18.15 น.

          วันศุกร์ที่ 20 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงเสาร์ที่ 21 มีนาคมเวลา 17.00 น. 24 ชั่วโมงเพื่อพระเป็นเจ้ามีพิธีตื่นเฝ้า(ศีลมหาสนิท)ที่วัดพระจิตเจ้า และคืนวันศุกร์ตั้งเวลา 19.00-21.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์มีพระสงฆ์ 10 องค์โปรดศีลอภัยบาป

          วันอาทิตย์ใบลาน วันที่ 5 เมษายน  มิสซารอบ 08.00 น.เสกใบลานหน้าโถงศาลาหลุยส์มารีย์ของวัด(มีบริการใบลานฟรีแบบไม่ถัก)  และบ้านผู้สูงอายุนำใบลานถักสวยงามมาจำหน่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ลำไทร

          เฉพาะวันพฤหัส-ศุกร์และเสาร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีรอบเดียวเวลา 19.00 น.

          วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 9 เมษายน มิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าและมีเฝ้าศีลที่วัดน้อยพระจิตเจ้า

          วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 10 เมษายน พิธีนมัสการไม้กางเขน (เริ่มเดินรูปเวลา 18.15 น.)

          วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 11 เมษายน พิธีเสกไฟ (ที่หน้าศาลาหลุยส์มารีย์)เทียนปัสกา น้ำศักดิ์สิทธิ์ และล้างบาปผู้ใหญ่และมิสซาค่ำคืนปัสกา รับน้ำเสกที่สนามหญ้า และหน้าลานศาลาหลุยส์มารีย์

          ตลอดเทศกาลมหาพรต ให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ได้แบ่งปันน้ำใจด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอ

          วันอาทิตย์ปัสกา 12 เมษายน สมโภชปัสกามิสซาทุกรอบตามปกติรับไข่ปัสกา ที่ศาลาและลานศาลาฯ

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม