เจ้าวัดทักทาย : กำหนดเวลามหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2020

22
Feb

การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

พี่น้องที่รัก

          กำหนดเวลามหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2020 ของวัดเซนต์หลุยส์

          วันพุธรับเถ้าที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เริ่มมหาพรตมิสซาเช้าเวลา 6.00 น. เย็นเวลา 17.30 น.และค่ำเวลา 19.00 น. เสกและโปรยเถ้าทั้งสามมิสซา

          ทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต จะมีเดินรูปสิบสี่ภาคหลังมิสซา 17.30 น. และเดินรูปภาคภาษาจีนเวลา 14.00 น.การเดินรูปในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.(เว้นวันอาทิตย์ใบลาน)  เดินรูปส่งท้ายมหาพรตในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 10 เมษายน เวลา 18.15 น.

          วันศุกร์ที่ 20 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงเสาร์ที่ 21 มีนาคมเวลา 17.00 น. 24 ชั่วโมงเพื่อพระเป็นเจ้า มีพิธีตื่นเฝ้า(ศีลมหาสนิท)ที่วัดพระจิตเจ้า และคืนวันศุกร์ตั้งเวลา 19.00-21.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์มีพระสงฆ์ 10 องค์โปรดศีลอภัยบาป

          วันอาทิตย์ใบลาน วันที่ 5 เมษายน  มิสซารอบ 08.00 น.เสกใบลานหน้าโถงศาลาหลุยส์มารีย์ของวัด (มีบริการใบลานฟรีแบบไม่ถัก)  และบ้านผู้สูงอายุนำใบลานถักสวยงามมาจำหน่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ลำไทร

          เฉพาะวันพฤหัส-ศุกร์และเสาร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีรอบเดียวเวลา 19.00 น.

          วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 9 เมษายน มิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าและมีเฝ้าศีลที่วัดน้อยพระจิตเจ้า

          วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 10 เมษายน พิธีนมัสการไม้กางเขน (เริ่มเดินรูปเวลา 18.15 น.)

          วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 11 เมษายน พิธีเสกไฟ (ที่หน้าศาลาหลุยส์มารีย์)เทียนปัสกา น้ำศักดิ์สิทธิ์ และล้างบาปผู้ใหญ่และมิสซาค่ำคืนปัสกา รับน้ำเสกที่สนามหญ้า และหน้าลานศาลาหลุยส์มารีย์

          ตลอดเทศกาลมหาพรต ให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ได้แบ่งปันน้ำใจด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอ

          วันอาทิตย์ปัสกา 12 เมษายน สมโภชปัสกามิสซาทุกรอบตามปกติรับไข่ปัสกา ที่ศาลาและลานศาลาฯ

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม