เจ้าวัดทักทาย : “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

08
Feb

การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

พี่น้องที่รัก

       เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือนที่สองปี 2020รวดเร็วดีจริง ท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บ ไวรัสวัยร้ายมากมาย ล้วนแล้วเป็นข่าวร้ายที่เข้ามากลบเกลื่อนข่าวดีให้หมดหายไปจากจิตใจของชาวเรา แต่โลกนี้เต็มไปด้วยความหวังหลังจากพระเยซูเจ้ามาประกาศข่าวดี ธรรมย่อมชนะอธรรมและอยู่เหนือความชั่วร้ายทั้งปวง คริสตชนเราต้องเข้มแข็งด้วยความเข้มข้นในการนำสาระคำสอนเรื่องความรักที่รู้จักมอบให้ อดทนไม่บ่นว่า และพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” “ใครเดินตามเรา ไม่หลงทาง” “เสียสละตนเองแบกไม้กางเขนและติดตามทุกวัน”

          พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาทรงชีวิต หากใช้เวลาสักนิดเปิดหนังสือไบเบิ้ลไดอารี่ อ่านพระวาจาประจำวัน กุญแจไขปัญหาชีวิตและช่วยทำให้เรามั่นใจในเส้นทางประจำวันว่าไม่ผิดและไม่มีหลงทาง…ช้าเร็วไม่สำคัญ แต่ชัวร์ดีกว่า

          สัปดาห์นี้ขอให้เราเป็นแสงสว่าง ฉายแสงความดีให้กับกันและกัน และช่วยกันเป็นเกลือรักษาคุณงามความความดีเพื่อจรรโลงความเชื่อมั่นในพระวาจาของพระเยซูเจ้าสู่เพื่อนพี่น้อง กันและกัน ตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน…

          ขอแจ้งข่าวสารให้พี่น้องทราบวันเสาร์ 15 และอาทิตย์ที่ 16 นี้ ตัวพ่อจะไปกับกลุ่มครอบครัวที่ผ่านพิธีสมรสในวัด 1- 10 ปีที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จะใช้เวลาเพื่อการร่วมอภิบาลเพิ่มเติมพร้อมกับคณะวิทยากร 3 ชุด ชุดจิตวิทยา ชุดเสริมพลัง และชุดการดูแลลูกในระบบป้องกัน พร้อมมีนักกฎหมายคาทอลิกช่วยแนะนำให้ถูกทิศถูกทาง

          วันพุธที่ 26 นี้เราจะเริ่มเข้าทางมหาพรต มาหาพระ แล้วนะครับ มหาพรตปีนี้ วัดเซนต์หลุยส์จะมีกิจกรรมหลายอย่างเข้ามาเพื่อช่วยให้การเจริญชีวิตคริสตชนได้กระตือรือร้นมากขึ้น มี 24 ชั่วโมงเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ 3 เพื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ของมหาพรตการอยู่กับพระเยซูเจ้าต่อหน้าศีลมหาสนิทส่วนตัวบ้าง ได้คืนดีกับพระเจ้าในศีลอภัยบาปบ้าง จะเป็นเวลาที่ดีมากสำหรับการเดินทางไม้กางเขนในเวลาพิเศษของมหาพรต

          บรรดาเยาวชนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเตรียมตัวมาใช้ชีวิตในบรรยากาศของวัดเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม โดยสร้างบรรยากาศเป็นเหมือนตรีวารปัสกา ก่อนถึงเหตุการณ์จริงในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ น่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนได้สัมผัสกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและวิญญาณ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ อารามนักบวช การสัมผัสชีวิตของคนเมือง และการร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนละแวกวัดใกล้ไกล

          ขอพวกเราต้อนรับพวกเขาเหมือนลูกหลานของเรา

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father