เจ้าวัดทักทาย : “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

16
Feb

“การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

พี่น้องที่รัก

          ขอแจ้งข่าวสารให้พี่น้องทราบวันเสาร์ 15 และอาทิตย์ที่ 16 นี้ ตัวพ่อจะไปกับกลุ่มครอบครัวที่ผ่านพิธีสมรสในวัด 1- 10 ปีที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จะใช้เวลาเพื่อการร่วมอภิบาลเพิ่มเติมพร้อมกับคณะวิทยากร 3 ชุด ชุดจิตวิทยา ชุดเสริมพลัง และชุดการดูแลลูกในระบบป้องกัน พร้อมมีนักกฎหมายคาทอลิกช่วยแนะนำให้ถูกทิศถูกทาง

          โปรดภาวนาให้กับทุกครอบครัวและบรรดาวิทยากร นำพาสาระข่าวดี เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในครอบครัว

          กำหนดเวลามหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2020 ของวัดเซนต์หลุยส์

          วันพุธรับเถ้าที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เริ่มมหาพรตมิสซาเช้าเวลา 6.00 น. เย็นเวลา 17.30 น.และค่ำเวลา 19.00 น. เสกและโปรยเถ้าทั้งสามมิสซาทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต จะมีเดินรูปสิบสี่ภาคหลังมิสซา 17.30 น.จบแล้ว และเดินรูปภาคภาษาจีนจะมีสัตบุรุษก่อสวดเวลา 14.00 น.ทุกวันศุกร์ในวัดเช่นเดียวกันการเดินรูปในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.(เว้นวันอาทิตย์ใบลาน)  เดินรูปส่งท้ายมหาพรตคือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 10 เมษายน เวลา 18.15 น.

          วันศุกร์ที่ 20 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมเวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระเป็นเจ้าพิธีตื่นเฝ้า(ศีลมหาสนิท)ที่วัดพระจิตเจ้า และโปรดศีลอภัยบาปในคืนวันศุกร์ตั้งเวลา 19.00 น.จนถึงเวลา 21.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

          วันอาทิตย์ใบลาน วันที่ 5 เมษายน  มิสซารอบ 08.00 น.เสกใบลานหน้าโถงศาลาหลุยส์มารีย์ของวัด(มีบริการใบลานฟรีแบบไม่ถัก)  และบ้านผู้สูงอายุนำใบลานถักสวยงามมาจำหน่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ลำไทร

          เฉพาะวันพฤหัส-ศุกร์และเสาร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีรอบเดียวเวลา 19.00 น.

          วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 9 เมษายน มิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าและมีเฝ้าศีลที่วัดน้อยพระจิตเจ้า

          วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 10 เมษายน พิธีนมัสการไม้กางเขน (เริ่มเดินรูปเวลา 18.15 น.)

          วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 11 เมษายน พิธีเสกไฟ (ที่หน้าศาลาหลุยส์มารีย์)เทียนปัสกา น้ำศักดิ์สิทธิ์ และล้างบาปผู้ใหญ่และมิสซาค่ำคืนปัสกา

          ตลอดเทศกาลมหาพรต ให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ได้แบ่งปันน้ำใจด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอ

          วันอาทิตย์ปัสกา 12 เมษายน สมโภชปัสกามิสซาทุกรอบตามปกติ       

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม