ุคุณพ่อปลัด : “ความชื่นชมยินดียังคงต่อเนื่องไป”

30
Nov

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

“ความชื่นชมยินดียังคงต่อเนื่องไป”

            เราเพิ่งผ่านช่วงเวลาแห่งความสุข แห่งความชื่นชมยินดีในการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชื่อว่าพี่น้องยังมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มหัวใจ และพ่อเชื่อว่าภาพจำนี้จะเป็นความทรงจำของพวกเราทุก ๆ คน ที่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ภาพรอยยิ้ม ภาพที่พระองค์โบกพระหัตถ์ทักทาย อวยพร เป็นภาพจำที่จะถูกประทับตรึงตาอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ ขอบคุณพระที่มอบช่วงเวลาดี ๆ แบบนี้ให้กับพวกเราคริสตชนชาวไทย พ่อเชื่อว่าความยินดีนี้จะไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เราสุขใจชื่นใจเท่านั้น แต่จะทำให้เรามีความเชื่อที่มีชีวิตชีวามากขึ้น หลาย ๆ คนก็บอกกับพ่อว่า การมาของพระสันตะปาปาทำให้กลับมาเข้าวัดหลังจากไม่ได้เข้ามานาน ทำให้อยากแก้บาปรับศีลดี ๆ เวลาที่ร่วมมิสซา ฯลฯ ขอให้ความยินดี ความสุขใจนี้กลับเป็นพลังสำหรับความเชื่อคริสตชนของเราต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วัน

            ความชื่นชมยินดียังคงต่อเนื่องไป เพราะสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นสัปดาห์แรกในปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร เป็นปีใหม่ของพระศาสนจักรนั่นคือเริ่มต้นสัปดาห์ที่1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ อีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า เราจะเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูด้วยความยินดีอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นความยินดีแบบต่อเนื่องของพวกเราคริสตชนชาวไทย

            ช่วงนี้ทางวัดเริ่มเตรียมกิจกรรมคริสต์มาส ทั้งด้านความรื่นเริงภายนอก นั่นคือ กิจกรรมความสนุกสนานแบบทุก ๆ ปี สอยดาว บิงโก เกม การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งทางวัดจะเริ่มจำหน่ายบัตรสอยดาวตั้งแต่สัปดาห์นี้ไป พี่น้องสามารถติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานวัดหรือที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ในวันทำการและเวลาทำการปกติ และสำหรับพี่น้องที่อยากร่วมแบ่งปันความสุขด้วยของรางวัลเล็ก ใหญ่หรือปัจจัยเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมคริสตมาสนี้สามารถนำมามอบให้กับทางวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ไปเพื่อร่วมในการส่งความสุขให้แก่กันในโอกาสพระคริสตสมภพนี้

            นอกจากความรื่นเริงภายนอกก็คงไม่ลืมความสุขและความชื่นชมภายใน การเตรียมตัวรับเสด็จพระกุมารที่จะมาบังเกิดอีกครั้งด้วยการเตรียมชีวิตของเราให้เป็นที่ประทับของพระกุมารเยซู ด้วยการแก้บาปรับศีลอย่างดี ด้วยการมีข้อตั้งใจดี ๆ ในช่วงเวลานี้ล้วนเป็นการเตรียมที่ดีทั้งนั้น เชิญชวนพี่น้องได้เริ่มต้นเตรียมชีวิตทั้งภายนอกภายในตั้งแต่สัปดาห์ที่1นี้ เพื่อคริสตมาสปีนี้ จะเป็นคริสตมาสที่มีความหมายและเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับเราอย่างแท้จริง

                                                                                                                                      ปลัดวัดสาทร