ประกาศ : 17 พฤศจิกายน 2019

16
Nov

ประกาศ

1.เทศกาลคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้ว ทางวัดกำลังเตรียมการจัดงานรื่นเริงคริสต์มาสแฟร์ 2019 ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.30 น. ในงานจะมีการเล่นเกมสนุกๆ สอยดาว บิงโก ขอเชิญพี่น้อง ร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือของรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปันได้ตั้งแต่ บัดนี้

2.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

3.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องร่วมงาน “สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย” ณ บริเวณลานวัดหน้าวัดพระจิต ในบริเวณร.พ.เซนต์หลุยส์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

5. พิธีสมรส

คู่ที่ 1  สเตฟาน รุจ กรองทอง  กับ   น.ส. ปิยะดา อารีย์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เวลา 11.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  มีคาแอล สิรภพ มีนามพันธ์  กับ  น.ส. ปิยวัลย์ จันทร์สูตร์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  ดอมินิก ปรเมษฐ์ ประพิณวงศ์  กับ  เซซีลีอา อรพรรณ โฮ้ไทย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4  นาย ชัยสิทธิ์ โรจนอาภา  กับ  มารีอา พัชรา ไทศรีวิชัย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 5  นาย วรวัตร์ เจิมแพทย์จรรยา  กับ  เทเรซา อรอุษา อุทัย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 6  ยอห์นบอสโก ศุภรัศม์ กฤษเจริญ  กับ  คลารา  ปุญชรัศมิ์ ชัยบวรวิวัฒน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 7  นาย สนั่น แสงสุวรรณ  กับ  เซซีลีอา ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งเจ็ดคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

 

|notice