พ่อปลัด : “ใช้พระพรที่มีเพื่อช่วยดึงพี่น้องที่ทนทุกข์และจมอยู่ในฝุ่นดิน”

21
Sep

“ใช้พระพรที่มีเพื่อช่วยดึงพี่น้องที่ทนทุกข์และจมอยู่ในฝุ่นดิน”

ท่าน​ทั้งหลาย​ที่​เหยียบ​ย่ำ​คน​ขัด​สน และ​ทำลาย​คน​ยากจน​ของ​แผ่นดิน จง​ฟัง​ถ้อยคำ​นี้​เถิด….. องค์พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​สาบาน​ต่อ​ศักดิ์ศรี​ของ​ยา​โคบว่า “​เรา​จะ​ไม่​ลืม​การ​กระทำ​ของ​เขา​เลย” (อมส 84,7)

          มีคนเคยพูดไว้  “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน”  วันนี้ขอแนะนำประโยคใหม่ให้กำลังใจว่า  “ค่าของคน (จน) อยู่ที่เขาเป็นลูกของพระ…แล้วพระสัญญาจะปกป้องคุ้มครองเขา…เสมอ

          สิ่งที่พบได้จากพระวาจาตอนนี้  เรื่องแรก…มีคนจนมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือกำลังทนทุกข์ทรมาน,เจ็บปวดอยู่ทุกยุคทุกเวลา  ประการที่สอง…ในช่วงเวลาที่เขากำลังเจ็บปวดทุกข์ทนอยู่นี้ก็มีคนอีกส่วนหนึ่งที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์  เหยียบย่ำพวกเขาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของตนเอง 

          ประการสุดท้าย…เราพบว่า พระเจ้าสัญญาจะปกป้องผู้กำลังทนทุกข์เจ็บปวด จะคุ้มครองเขาและแน่นอน พระองค์จะเอาผิดกับคนที่ทอดทิ้งไม่ช่วยเหลือเขา รวมทั้งเหยียบย่ำ และเอาเปรียบพวกเขาที่เป็นลูกของพระองค์.

 นาย​นึก​ชม​ผู้จัดการ​ทุจริต​คน​นั้น  ว่า​เขา​ทำ​อย่าง​เฉลียว​ฉลาด ทั้งนี้​ก็​เพราะ​บุตร​ของ​โลก​นี้​มี​ความ​เฉลียว​ฉลาด​ใน​การ​ติดต่อ​กับ​คน​ประเภท​เดียวกัน​มากกว่า​บุตร​ของ​ความ​สว่าง  ‘​ดังนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้งหลาย​ว่า จง​ใช้​เงิน​ทอง​ของ​โลก​อธรรม​นี้  เพื่อ​สร้าง​มิตร​ให้​ตนเอง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เงิน​ทอง​นั้น​หมด​สิ้น​แล้ว ท่าน​จะ​ได้รับ​การ​ต้อนรับ​สู่​ที่​พำนัก​นิรันดร  (ลด 16:8-9)

          พระเยซูทรงชมผู้จัดการทุจริตคนนี้ ชมที่เขาใช้ความคิดความอ่าน ไม่ได้ชมที่พฤติกรรมที่ไม่ดีของเขา

         ผู้จัดการคนนี้ใช้ความทุจริต เป็นเครื่องมือช่วยให้เขาได้รอดพ้นจากความยากลำบาก  แต่ความรอดพ้นนี้เป็นเพียงความรอดพ้นชีวิตประจำวันในโลกเท่านั้น  พระเยซูเจ้าแนะนำเราให้ใช้จิตารมณ์ที่สูงขึ้น ให้เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร

 “พระเจ้า ทรง​ยก​คน​ยากจน​ขึ้นมา​จาก​ฝุ่น​ดิน ทรง​ยก​คน​ขัด​สน​ขึ้นมา​จาก​กอง​ขยะ เพื่อให้​เขา​นั่ง​ร่วมกับ​บรรดา​เจ้านาย กับ​เจ้านาย​แห่ง​ประชากร​ของ​พระองค์  (สุด 113:7-8)

          พระเจ้าปรารถนาให้เราร่วมมือกับพระองค์ เพื่อช่วยบรรดาเพื่อนพี่น้องของเราที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ให้เขาได้พบกับสันติสุข  เรามีพระพรของพระเจ้าในสิ่งใดก็ใช้พระพรของพระในเรื่องนั้นที่เรามี ใช้เพื่อบรรเทาให้แก่กันและกัน “ใช้พระพรที่มีเพื่อช่วยดึงพี่น้องที่ทนทุกข์และจมอยู่ในฝุ่นดิน”

                                         นกขุนทอง