ประกาศ : 29 ธันวาคม 2019

28
Dec

ประกาศ

กำหนดเวลาปีใหม่ 2020 วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2019

06.00 น. มิสซาเช้าตามปกติ

17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมขอสมาโทษ อวยพรศีล

17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี และอัญเชิญนักบุญหลุยส์แห่รอบวัด

วันพุธที่ 1 มกราคม ค.ศ.2020

09.00 น. มิสซาสวัสดีวันปีใหม่ สมโภชพระชนนีพระเป็นเจ้า

            (วันนี้มีมิสซารอบเดียว)

 

ผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษ 10 รางวัล

ลำดับ เลขที่ ชื่อ/สกุล หมายเหตุ
1 19782 วิภาวรรณ หล่าวศิริมงคล  
2 02117 Alice  
3 10677 ธีรวัจน์  
4 02532 มาลี  
5 12652 นส.สิริกัณฑ์  
6 03638 ด.ช พัทธพล 6-10เด็ก
7 03647 อิสรีย์ สุรีย์ส่อง  
8 03257 มาร์ค สุนพิชัย  
9 00033 พิรณัฐ โตวนำชัย  
10 00087 ปิยเทพ แพร่สิริ  

 

หมายเหตุ** ติดต่อรับรางวัลแห่งความชื่นชมยินดีโดยนำหางบัตรมายืนยันเพื่อรับรางวัลพิเศษนี้ได้ที่สำนักงานวัดตั้งแต่วันนี้-31ธันวาคม 2019

 

พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย ธนกฤต ลิปตะสุนทร  กับ  มารีอา อัญธิการ์ ณรงค์ฤทธิ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020 นี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  ยอห์นบอสโก วิศรุต สงวนวงศ์  กับ  น.ส. กรบดี สุวรรณกร

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 นี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  ยอแซฟ พัชร เลิศพรชัยกุล  กับ  น.ส. พรกมล เกตุสิงห์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 นี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4  นาย อภิสันห์ ศรีอำพัน  กับ  มารีอา พรรษชล ลิ้มสุธาโภชน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 นี้ เวลา 13.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบ ข้อขัดขวางมิให้ทั้งสี่คู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

|notice