ประกาศ 25 สิงหาคม 2019

24
Aug

ประกาศ

1.  ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปี ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี้ มิสซาเวลา 10.00 น. โดยคุณพ่อปิแอร์ ลาบอรี่ เป็นประธาน และในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม เวลา 17.30 น. ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองแบบภายใน โดยคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นประธาน หลังมิสซามีแห่นักบุญหลุยส์รอบวัด ในวันฉลองวัด ทางวัดของดมิสซารอบ 08.00 น. และ 12.00 น. ส่วนรอบ 06.00 น.และ 17.30 น. มีตามปกติ

  1. 2.  ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคมด้วย
  2. 3.  เปิดเรียนคำสอน เพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก หรือไม่มีโอกาสเรียนคำสอน จะมีเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องคำสอนของวัด
  3. 4.  กลุ่มศาสนสัมพันธ์วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเรียนรู้ในโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ด้วยเรื่องราวที่ส่งเสริมการเจริญชีวิตเป็นพระจักษ์พยานขององค์พระเยซูเจ้า เรื่อง “350 ปี มิสซังสยาม บทเรียนศาสนสัมพันธ์” ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามา โดยคุณพ่อ สมเกียรติ บุญอนันตบุตร
  4. 5. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังพระวาจา โดยมงซินญอร์ แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ในหัวข้อเรื่อง “การทำงานของวาติกัน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี
  5. 6. พิธีสมรส

คู่ที่ 1     เปาโล ชลัช พัฒน์ปรีชา  กับ น.ส.รัญชยา พงษ์พิพัฒน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 11.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2     ยอแซฟ ธนกฤต วิมลสกุลภัค  กับ   เทเรซา สุธิดา ภิรมย์ปาน

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่3      Angelo Kristian Luriani      กับ   น.ส.เขมิกา พัฒนวราภรณ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

|notice