ประกาศ : 24 rAL0bdkpo 2019

23
Nov

ประกาศ

1.เทศกาลคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้ว ทางวัดกำลังเตรียมการจัดงานรื่นเริงคริสต์มาสแฟร์ 2019 ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.30 น. ในงานจะมีการเล่นเกมสนุกๆ สอยดาว บิงโก ขอเชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือของรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปันได้ตั้งแต่บัดนี้

2.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาปกรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนด้วย

3.ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท รับพรและมิสซา โอกาสวันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 ธันวาคม 2019 เวลา 17.00 น.

4.วัดเซนต์หลุยส์ จัดแสวงบุญอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี และอารามคาร์แมล จันทบุรี ในวันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ (ค้าง 1 คืน) รายละเอียดพี่น้องสามารถติดตามได้ที่โต๊ะสภาภิบาลบริเวณสนามหญ้า ข้างวัด

5.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

6. พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย วรวัตร์ เจิมแพทย์จรรยา  กับ  เทเรซา อรอุษา อุทัย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  ยอห์นบอสโก ศุภรัศม์ กฤษเจริญ  กับ  คลารา  ปุญชรัศมิ์ ชัยบวรวิวัฒน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  นาย สนั่น แสงสุวรรณ   กับ เซซีลีอา ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4 ยวงบัปติสตา อายุธ เอกกุล กับ น.ส. ชญาน์ทิพย์ วิวัฒนพูน

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 5 เปโตร เกราะเพชร อนาพรณ์  กับ อันนา ศลิษา เหลืองศศิพงษ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งห้าคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

 

ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงินถุงทานในวันนี้

เพื่อช่วยงานกระแสเรียกต่างๆ ในพระศาสนจักร โอกาสวันกระแสเรียก

|notice