ประกาศ : 22 มีนาคม 2020

22
Mar

ประกาศ

1. คำสอนภาคฤดูร้อนวัดเซนต์หลุยส์ออนไลน์ ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กๆที่ลงทะเบียนเรียนคำสอนหรือปรารถนาจะเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามเกณฑ์อายุที่กำหนด รับคู่มือการเรียน เอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่บริเวณลานสนามหญ้าข้างวัดหรือหน้าบ้านพักพระสงฆ์ ได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้ และจะเริ่มเรียนออนไลน์ตามรูปแบบที่แจ้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เป็น   ต้นไป

 

วัดเซนต์หลุยส์งดมิสซาทุกรอบ

ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

พี่น้องสามารถร่วมพิธีมิสซาออนไลน์

วันเสาร์ เวลา 17.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น.08.00, 10.00, 12.00, 17.30 น.

ได้ที่ เพจ: วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ www.watsaintlouis.com