ประกาศ : 22 ธันวาคม 2019

21
Dec

กำหนดเวลาสมโภชคริสต์มาสและปีใหม่ 2020

วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2019

06.00 น. มิสซาเช้าตามปกติ

17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมและอวยพรศีล

17.30 น. มิสซาเตรียมสมโภชคริสตสมภพ

18.30 น. งานรื่นเริง

20.30 น. โปรดศีลอภัยบาป

22.00 น. มิสซาสมโภชคริสตสมภพ

            – อัญเชิญพระกุมารจากโถงศาลาหลุยส์ไปสู่พระแท่นกลางวัด

            – หลังรับศีลคำนับพระอัครสมณทูต

            – อวยพรจบพิธี อัญเชิญพระกุมารประทับรางหญ้าและถวายกำยาน

 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.2019

10.00 น. มิสซาสมโภชคริสตสมภพ รุ่งอรุณ โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

17.30 น. มิสซาสมโภชคริสตสมภพ พลบค่ำ

 

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2019

06.00 น. มิสซาเช้าตามปกติ

17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมขอสมาโทษ อวยพรศีล

17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี และอัญเชิญนักบุญหลุยส์แห่รอบวัด

 

วันพุธที่ 1 มกราคม ค.ศ.2020

09.00 น. มิสซาสวัสดีวันปีใหม่ สมโภชพระชนนีพระเป็นเจ้า

            (วันนี้มีมิสซารอบเดียว)

 

ประกาศ

1. พิธีสมรส

            คู่ที่ 1  นาย ธนกฤต ลิปตะสุนทร  กับ  มารีอา อัญธิการ์ ณรงค์ฤทธิ์

            ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020 นี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

            คู่ที่ 2  ยอห์นบอสโก วิศรุต สงวนวงศ์  กับ  น.ส. กรบดี สุวรรณกร

            ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 นี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

            คู่ที่ 3  ยอแซฟ พัชร เลิศพรชัยกุล  กับ  น.ส. พรกมล เกตุสิงห์

            ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 นี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

            คู่ที่ 4  นาย อภิสันห์ ศรีอำพัน  กับ  มารีอา พรรษชล ลิ้มสุธาโภชน์

            ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 นี้ เวลา 13.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

            พี่น้องท่านใดพบ ข้อขัดขวางมิให้ทั้งสี่คู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

            โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

|notice