ประกาศ : 2019-05-17

17
May

1. เปิดเรียนคำสอนผู้ใหญ่ ขอเชิญผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคำสอนเพื่อเป็นคริสตชน สมัครลงชื่อได้ที่ห้องติดต่อสอบถาม หรือสำนักงานวัดบ้านพักพระสงฆ์ โดยจะมีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป

 

2. เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18.00 น.(หลังมิสซารอบ 17.30 น.) ทุกวันตลอดเดือนพฤษภาคม

 

3. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคมด้วย

 

4. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังพระวาจา โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย ในหัวข้อเรื่อง  “ฆราวาสแพร่ธรรมกับความศักดิ์สิทธิ์” ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.00 น.