ประกาศ : 2019-05-11

11
May

1.  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18.00 น.(หลังมิสซารอบ 17.30 น.) ทุกวันตลอดเดือนพฤษภาคม

 

2.  เปิดเรียนคำสอนผู้ใหญ่ ขอเชิญผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคำสอนเพื่อเป็นคริสตชน สมัครลงชื่อได้ที่ห้องติดต่อสอบถาม หรือสำนักงานวัดบ้านพักพระสงฆ์ โดยจะมีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป

 

3.  ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

 

4.  อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัดหลังมิสซาทุกรอบ

 

5.  มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 16 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญผู้อาวุโสทุกท่าน

 

6.  กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังพระวาจา โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย ในหัวข้อเรื่อง “ฆราวาสแพร่ธรรมกับความศักดิ์สิทธิ์” ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึกวันทามารี

 

7. พิธีสมรส

คู่ที่ 1  เกรกอรี่ อภิชา ธนานุศักดิ์  กับ  มารีอา ญาณิสรา พราหมณ์พันธุ์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2 ยอแซฟ กิติศักดิ์ ทวีรัตนผล กับ  มารีอา ธัญวดี นิพนธ์สุขโชติ

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  Joseph Xinxi CHEN  กับ  น.ส. ภริตพร พิชญธนกุล

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก

 

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญ

ใส่ในถุงทานสัปดาห์นี้ เพื่อกระแสเรียก

โอกาสวันชุมพาบาลที่ดี (Bonus Pastor)