ประกาศ : 2019-04-27

27
Apr

1.  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18.00 น.(หลังมิสซารอบ 17.30 น.) ทุกวันตลอดเดือนพฤษภาคม เริ่มวันพุธที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป

 

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาฉลองพระเมตตา ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 17.30 น. หลังมิสซามีแห่พระเมตตารอบวัด

 

3. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม นี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคมด้วย

 

4. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการแบ่งปันพระวาจา ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

 

5.  พิธีสมรส

คู่ที่ 1  เกรกอรี่ อภิชา ธนานุศักดิ์  กับ  มารีอา ญาณิสรา พราหมณ์พันธุ์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  ยอแซฟ กิติศักดิ์ ทวีรัตนผล    กับ  มารีอา ธัญวดี นิพนธ์สุขโชติ

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  Joseph Xinxi CHEN  กับ  น.ส. ภริตพร พิชญธนกุล

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

 

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย