ประกาศ : 2019-04-19

19
Apr

1.  พระสงฆ์สัมมนา ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพฤหัสฯที่ 25 เมษายนนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันจันทร์ ถึง รอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 26 เมษายนเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย

 

2.  ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาฉลองพระเมตตา ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ มิสซารอบ 17.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ หลังมิสซามีแห่พระรูปพระเมตตา

 

3.  รับศีลกำลังนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนนี้ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

 

4.  กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการแบ่งปันพระวาจา ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ เวลา   13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

 

5.  พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย ตรอง วรปรีชา  กับ  เอลิซาเบธ จิตรารัตน์ ลิขิตเกียรติกุล

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  นาย เชลงพจน์ ปิ่นเกษร  กับ  เซซีลีอา ชุติมา ธัญญพงศ์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 14.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  โดมีนี ปราโมทย์ วนาอโนทัย  กับ  น.ส. เม ทา อู กองบุญ

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4  อันตนนีโอ ณัทธรพงศ์ ตระแก้วจิต  กับ  น.ส. วรามาศ ลิ่มสุวรรณโรจน์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

 

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสี่คู่แต่งงานกันตามจารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

 

สุขสันต์วันปัสกา

HAPPY EASTER 2019