ประกาศ : 2019-04-12

12
Apr

1. กำหนดพิธีกรรมในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันอาทิตย์ใบลาน 14 เมษายน 2562 ระลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าเฉพาะมิสซาเสกใบลานหน้าศาลาหลุยส์มารีย์ รอบ 08.00 น.รอบอื่นๆเป็นมิสซาตามปกติ

มีใบลานทั้งมอบให้ท่านละ 1 ใบ และถักสวยงามจำหน่ายราคาช่อละ 20 บาทเป็นต้นไป

เฉพาะวันอาทิตย์นี้ไม่มีเดินรูป 14 ภาค

 

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ระหว่างมิสซามีล้างเท้าอัครสาวก

หลังมิสซาขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิทที่วัดพระจิต รพ.เซนต์หลุยส์

        ตารางเวลา

กลุ่ม

หลังพิธี – 21.00 น.

เฝ้าศีลรวมทั้งวัด

21.00 – 21.30 น.

พลมารีไทย

21.30 – 22.00 น.

พระสงฆ์-นักบวชชาย-หญิง

22.00 – 22.30 น.

สภาวัดและองค์กรต่างๆของวัด

22.30 – 23.00 น.

อิสระ

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18.30 น. เดินรูป 14 ภาคในวัด , เวลา 19.00 น. พิธีนมัสการ กางเขน และเป็นวันที่ต้องจำศีลอดอาหาร คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อ คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหาร หมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. เสกไฟและเทียนปัสกา หน้าศาลาหลุยส์มารี และ แห่เข้าวัด ระหว่างมิสซามีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่ ทางวัดได้จัดเตรียมเทียนและน้ำเสกสำหรับพี่น้องทุก ท่าน หลังพิธีเชิญพี่น้องรับประทานข้าวต้มที่บริเวณลานกาแฟ หลังศาลาหลุยส์ มารี

 

วันอาทิตย์ปัสกา 21 เมษายน 2562 สมโภชปัสกา

 

มิสซาตามปกติ 06.00/08.00/10.00/12.00และ17.30 น.หลังมิสซามอบไข่ปัสกา

 

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โอกาสเทศกาลมหาพรต โดยจะมีเจ้าหน้าที่วินเซนต์ เดอปอล รอรับน้ำใจดีจากพี่น้องหลังมิสซาทุกรอบที่บริเวณประตูทางเข้า-ออกวัด

 

3. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 นาย ตรอง วรปรีชา กับ เอลิซาเบธ จิตรารัตน์ ลิขิตเกียรติกุล

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2 นาย เชลงพจน์ ปิ่นเกษร กับ เซซีลีอา ชุติมา ธัญญพงศ์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 14.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3 โดมีนี ปราโมทย์ วนาอโนทัย กับ น.ส. เม ทา อู กองบุญ

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4 อันตนนีโอ ณัทธรพงศ์ ตระแก้วจิต กับ น.ส. วรามาศ ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสี่คู่แต่งงานกันตามจารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก

 

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย