ประกาศ : 2019-04-05

05
Apr

1. กำหนดการสัปดาห์สิทธิ์ ประจำปีนี้

วันอาทิตย์ใบลาน 14 เมษายน 2562 ระลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าเฉพาะมิสซาเสกใบลานหน้าศาลาหลุยส์มารีย์ รอบ 08.00 น.รอบอื่นๆเป็นมิสซาตามปกติ

มีใบลานทั้งมอบให้ท่านละ 1 ใบ และถักสวยงามจำหน่ายราคาช่อละ 20 บาทเป็นต้นไป

เฉพาะวันอาทิตย์นี้ไม่มีเดินรูป 14 ภาค

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 18 เมษายน 2562 ระลึกถึงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

มิสซาเวลา 19.00 น.พิธีล้างเท้าผู้แทนสัตบุรุษ 12 ท่าน ตื่นเฝ้าศีลมหาสนิท

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เมษายน 2562 ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

เดินรูป 14 ภาค เวลา 18.30 น.

พิธีนมัสการไม้กางเขนเวลา 19.00 น.

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 20 เมษายน 2562 ระลึกถึงการตื่นเฝ้า

พิธีเสกไฟและเทียนปัสกาหน้าศาลาหลุยส์ เวลา 19.00 น.

พิธีเสกน้ำและล้างบาป

และสมโภชค่ำคืนปัสกา

วันอาทิตย์ปัสกา 21 เมษายน 2562 สมโภชปัสกา

มิสซาตามปกติ 06.00/08.00/10.00/12.00และ17.30 น.หลังมิสซามอบไข่ปัสกา

 

2. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 นาย ตรอง วรปรีชา กับ เอลิซาเบธ จิตรารัตน์ ลิขิตเกียรติกุล

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2 นาย เชลงพจน์ ปิ่นเกษร กับ เซซีลีอา ชุติมา ธัญญพงศ์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 14.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3 โดมีนี ปราโมทย์ วนาอโนทัย กับ น.ส. เม ทา อู กองบุญ

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4 อันตนนีโอ ณัทธรพงศ์ ตระแก้วจิต กับ น.ส. วรามาศ ลิ่มสุวรรณโรจน์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

 

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสี่คู่แต่งงานกันตามจารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก

 

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านได้แบ่งปันน้ำใจ

ด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยผู้ยากไร้

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย