ประกาศ : 2019-03-29

29
Mar

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้า ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์

 

2. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้

 

3.ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดเซนต์หลุยส์ ภาษาจีน เวลา 14.00 น. – ภาษาไทยเวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.

 

4. กำหนดการวันศุกร์ต้นเดือนที่ 5 เมษายนนี้ เวลา 17.00 น. ตั้งศีลมหาสนิทวัดพระจิต เริ่มการตื่นเฝ้า 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า

เวลา 17.30 น.      มิสซา พระแท่นใหญ่ที่วัดเซนต์หลุยส์

เวลา 18.00 น.      เดินรูป 14 ภาค

เวลา 19.00 น.      ศีลอภัยบาปโดยสงฆ์แห่งเมตตาธรรม

 

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านได้แบ่งปันน้ำใจ

ด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยผู้ยากไร้