ประกาศ : 2019-03-23

23
Mar

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้า ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์

 

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดเซนต์หลุยส์ ภาษาจีน เวลา 14.00 น. – ภาษาไทยเวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.

 

3. สำหรับนักเรียนคำสอนที่มาลงชื่อไว้ ขอให้มาพร้อมกันที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลาหลุยส์ มารี ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคมนี้ ก่อนเวลา 08.30 น.

 

4. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้

 

5. โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขอเชิญสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเข้ารับบริการ “ตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานพระจิตโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (โดยขอให้งดน้ำงดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 8-10 ช.ม.)

 

6. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญฟังการแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อเรื่อง “เงื่อนไขการเป็นศิษย์พระคริสต์” โดยคุณพ่อ ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

 

7. กำหนดการวันศุกร์ต้นเดือนที่ 5 เมษายนนี้ เวลา 17.00 น. ตั้งศีลมหาสนิทวัดพระจิต เริ่มการตื่นเฝ้า 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า
เวลา 17.30 น. มิสซา พระแท่นใหญ่ที่วัดเซนต์หลุยส์
เวลา 18.00 น. เดินรูป 14 ภาค
เวลา 19.00 น. ศีลอภัยบาปโดยสงฆ์แห่งเมตตาธรรม

 

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านได้แบ่งปันน้ำใจ

ด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยผู้ยากไร้