ประกาศ : 2019-03-01

01
Mar

1. วันพุธรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 6 มีนาคม 2019 มีมิสซารอบ 06.00 น.,17.30 น. และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

 

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดเซนต์หลุยส์ ภาษาจีน เวลา 14.00 น. – ภาษาไทยเวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 8 มีนาคมเป็นต้นไป

 

3. ขอเชิญพี่น้องนำใบลานเก่ามาคืนที่วัด เพื่อทางวัดจะได้จัดเตรียมเผาสำหรับใช้ในวันพุธรับเถ้า

 

4. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

 

5. แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญคู่สมรสที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตสมรส ฟฟ.1 รุ่น 159 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ บ้านซาวีโอ สามพราน นครปฐม พี่น้องที่สนใจ ขอเชิญลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัด หรือติดต่อสมัครได้ที่คุณตงหงี(สภาวัด) โทร.089-793-9302