ประกาศ : 2019-02-23

23
Feb

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

 

2. มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญผู้อาวุโสทุกท่าน

 

3. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องที่สนใจร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา เรื่องคริสตชนกับความกลัว โดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

 

4. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 ฟรังซิสอัสซีซี จิรภัทร ตุ้มกลีบ กับ น.ส. กนกอร มุนเนียม

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019 เวลา 13.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2 ฟรังซิสโก ซาวีโอ วิชชากร กองกิจเลาหชัย กับ น.ส. พิมพ์นารา นิมิตมงคล

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 เวลา 13.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3 คริสโตเฟอร์ ธีระวุฒิ หทัยนิรมล กับ น.ส. ณัฐนพิน เลิศสิริกังวาน

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 น. ที่วัดพระกุมารเยซู

 

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

 

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย