ประกาศ : 2019-01-25

25
Jan

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

 

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท-รับพรและมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

 

3. โอกาสฉลองครบรอบ 350 ปีมิสซังสยาม แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯขอเชิญพี่ น้องเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้คำสอนคาทอลิก” ให้ลึกซึ้งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น มีเรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคมเป็นต้นไป เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียนคำสอนวัดเซนต์หลุยส์

 

4. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น.(สำหรับรอบ 06.00 น. และ 17.30 น. มีตามปกติ)

 

5. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ด้วย

 

6. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 ยออากิม พิชญ สุวกุล กับ มารีอา ชรัญญา กิ่งก้าน

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2 นาย ปิติ ธารามาศกุล กับ เทเรซา ชญานิศา ชอบธรรม

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3 ยอแซฟ นที เกวลกุล กับ น.ส. วิภาดา ทองคง

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

 

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

 

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย