ประกาศ : 15 มีนาคม 2020

14
Mar

ประกาศ

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. , ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์(ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. และ 17.00 น.

2. เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน ขอเชิญพี่น้องร่วมอดออม ด้วยการเก็บสะสมวัน ละเล็กละน้อยตลอดเทศกาล เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส พี่น้องสามารถรับซองทำบุญได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด ทุกด้าน กรุณานำกลับมาคืนที่วัดได้ตั้งแต่บัดนี้หรือเมื่อหมดเทศกาลมหาพรต

3. ชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์หลุยส์ งดมิสซาประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน หรือจนกว่าจะมีประกาศจากทางวัด

4. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้าเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ วัดเซนต์หลุยส์

            เวลา 17.30 น. มิสซา                   

            เวลา 18.00 น. เดินรูป 14 ภาค

            เวลา 19.00 น. ตั้งศีล-วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป พระสงฆ์ 6 องค์ 

            เวลา 21.00 น. อวยพรศีลมหาสนิท

 

แนวทางการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนปี 2020 วัดเซนต์หลยส์

1. ขอเลื่อนจากเดิมวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020ไป1สัปดาห์ก่อนเพื่อดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19และลดภาวะเสี่ยงตามประกาศของภาครัฐ

2. สำหรับผปค.ที่มีลูกหลานถึงวัยที่จะรับศีลมหาสนิทคือจบชั้นป.3 ขึ้นไปศีลกำลังจบชั้นป.5ขึ้นไปและประสงค์จะเรียนคำสอนในปีนี้ขอให้มาลงชื่อและเบอร์โทรติดต่อเอาไว้ในระหว่างนี้ / ในปีนี้ขอเป็นเด็กที่ถึงเกณฑ์รับศีลก่อนเป็นอันดับแรก/ลงชื่อได้ที่ข้างพระแท่นฝั่งตู้ศีล/มีใบลงทะเบียนแยกชั้นศีล

3. รูปแบบการเรียนอาจจะขอปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน ทีมงานกำลังดำเนินการเรื่องรูปแบบ และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

4. ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางการประชาสัมพันธ์ ทางสารวัด website ของวัด

ทีมงานคำสอนวัดเซนต์หลุยส์

 

แนวทางการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน 2020วัดเซนต์หลุยส์ผ่าน FACEBOOK LIVE

1. การเรียนด้วยระบบออนไลน์เพื่อเป็นการลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อให้เด็กๆที่ถึงเกณฑ์รับศีลในปีนี้จะได้เตรียมตัวรับศีลอย่างดีผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่

2. ผู้ปกครองหรือเด็กคำสอน เข้าร่วมใน PAGEคำสอนภาคฤดูร้อนของวัด

3. ช่วงเวลา LIVE ในการเรียนวันละ 2 ชม.วันจันทร์-ศุกร์ คือ เวลา 9.00น.-10.00น. และ 11.00น.-12.00น. / นักเรียนคำสอนที่เข้ามาในเพจต้องแสดงตัวด้วยการพิมพ์ชื่อรายงานตัวเมื่อเข้าเรียน/และในระหว่างการLIVE ผู้สอนอาจมีการซักถามโดยให้ผู้เรียนได้พิมพ์ตอบ เพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน

4. ทุกๆวันอาทิตย์ขอให้ผู้ปกครองพานักเรียนมาร่วมมิสซารอบ 10.00น. และหลังมิสซาทุกอาทิตย์จนถึงวันรับศีลเด็กนักเรียนคำสอนจะต้องมาทดสอบความรู้และพบกับผู้สอนสัปดาห์ละ 1 วันเพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสัปดาห์

5. การเรียนคำสอนในปีนี้เรียกร้องเป็นพิเศษสำหรับผู้ปกครองในการเอาใจใส่ลูกหลานของท่านในเรื่องเวลาของการนั่งเรียน / การเอาการบทสวดที่จำเป็น/ บทแก้บาปสำหรับนักเรียนที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (ซึ่งจะมีคู่มือให้) / การมาร่วมมิสซาประจำสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเอาใจใส่บุตรหลานของท่าน เพราะต้องอาศัยผู้ปกครองเป็นหลักจริงๆ เป็นการเรียนคำสอนโดยอาศัยผู้ใหญ่ในบ้าน โดยทางวัดจะสนับสนุนในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็ก

6. ทีมผู้สอนจะประเมินความพร้อมของเด็กๆ จากเนื้อหาส่วนหนึ่ง / จากการมาร่วมพิธีกรรมประจำสัปดาห์/ การสวดภาวนาในบทสำคัญๆ/ การแก้บาปเป็นต้น/เด็กๆที่ผ่านเกณฑ์และรับศีลในปีนี้หลังจากรับศีลแล้วจะขอให้มาเรียนคำสอนต่อเนื่องในวันอาทิตย์หลังมิสซาอีกประมาณ 4 ครั้ง

7. ให้เราได้ภาวนาให้กันและกันสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมใจกันเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะได้เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างดี

ทีมคำสอนภาคฤดูร้อน2020

“Let Love Be The Bridge