ประกาศ : 12 มกราคม 2020

11
Jan

ประกาศ

1.ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 09.00 น. ส่วนมิสซารอบ 06.00 น.และ 17.30 น. มีตามปกติ

2.ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่   พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย

3.เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี  

4.อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ

5.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคมนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

6.มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 16 มกราคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญผู้อาวุโสทุกท่าน

7.พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย อธิเมศร์ เจริญทรัพย์  กับ  มารีอา ภิรมย์รัตน์ พูลวิทยกิจ

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  นาย ปราการ สมัญญา  กับ    มารีอา สุนันทินี ริดำรงค์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  Mr.Chandramani   กับ  Gerardine นิธิพร ปุคะละนันท์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 10.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4  Mr. Naoyuki Nakagaki  กับ  มารีอา อาจาริน สังขปรีชา

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 13.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 5  เปโตร จิโรจน์ เดชวิไลศรี  กับ  น.ส. อังคณาภรณ์ ดาจันทร์พันธ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 13.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 6  นาย ธิติ คุณาจิตพิมล  กับ     เทเรซา จิดาภา ประยูรรัตน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 7  ยอห์นบอสโก ไพศาล อารีนุกูล  กับ    น.ส. ชลธิชา ดิษฐ์รักษ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 13.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบ ข้อขัดขวางมิให้ทั้งเจ็ดคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

|notice