ประกาศ : 1 มีนาคม 2020

29
Feb

ประกาศ

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. ,ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์(ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป

2. คำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท,ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป อย่างสง่า รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ขึ้นไป เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2020 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญมาลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดหรือห้องข้างศาลา

3. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิทและร่วมมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน เดือนนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 มีนาคมนี้ เวลา 17.00 น.

 

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน

ขอเชิญพี่น้องร่วมอดออม ด้วยการเก็บสะสมวันละเล็กละน้อยตลอดเทศกาล

เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส

พี่น้องสามารถรับซองทำบุญได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด ทุกด้าน

กรุณานำกลับมาคืนที่วัดได้ตั้งแต่บัดนี้หรือเมื่อหมดเทศกาลมหาพรต