ประกาศ : 1 กันยายน 2019

30
Aug

 

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่มีส่วนช่วยให้งานฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปีผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอท่านนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัด

โปรดเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้า เพื่ออวยพร

และตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่าน

ขอพระเจ้าอวยพร

 ประกาศ

1.เปิดเรียนคำสอน เพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก หรือไม่มีโอกาสเรียนคำสอน จะมีเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องคำสอนของวัด

2.กลุ่มศาสนสัมพันธ์วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเรียนรู้ในโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ด้วยเรื่องราวที่ส่งเสริมการเจริญชีวิตเป็นพระจักษ์พยานขององค์พระเยซูเจ้า เรื่อง “350 ปี มิสซังสยาม บทเรียนศาสนสัมพันธ์” ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามา โดยคุณพ่อ สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

3. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 เปาโล ชลัช พัฒน์ปรีชา กับ     น.ส.รัญชยา พงษ์พิพัฒน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 11.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2 ยอแซฟ ธนกฤต วิมลสกุลภัค กับ เทเรซา สุธิดา ภิรมย์ปาน

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่3 Angelo Kristian Luriani กับ น.ส.เขมิกา พัฒนวราภรณ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

|notice