ประกาศ : วันอาทิคย์ที่ 8 มีนาคม 2020

07
Mar

ประกาศ

1.พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันพุธที่ 11 และวันพฤหัสฯที่ 12 มีนาคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันพุธ ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 13 มีนาคมเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย

2.ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. ,ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์(ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น.

3.คำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้ทางวัดขอเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศจากทางวัด

4.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคมนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

5.ชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์หลุยส์ ของดมิสซาประจำเดือนมีนาคม และเมษายน 2563 และหรือจนกว่าจะมีประกาศจากทางวัด

 

เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน

ขอเชิญพี่น้องร่วมอดออม ด้วยการเก็บสะสมวันละเล็กละน้อยตลอดเทศกาล

เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส

พี่น้องสามารถรับซองทำบุญได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด ทุกด้าน

กรุณานำกลับมาคืนที่วัดได้ตั้งแต่บัดนี้หรือเมื่อหมดเทศกาลมหาพรต