ประกาศ : ลงทะเบียนร่วมมิสซารอบต่าง ๆ ของวัดเซนต์หลุยส์

20
May
ลงทะเบียนร่วมมิสซารอบต่าง ๆ ของวัดเซนต์หลุยส์
เงื่อนไขในการลงทะเบียน
1. ห้ามลงทะเบียนซ้ำกับรอบอื่นๆในวันเดียวกัน ขอให้ลงชื่อเพียงรอบเดียว หากตรวจพบว่าลงซ้ำกัน ทางวัดขอตัดชื่อออกทุกกรณี ดังนั้นพยายามอย่าลงชื่อแทนกัน
2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอให้มาตามวันเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากไม่มาทางวัดจะตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งถัดๆไป
3. ในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ที่มาร่วมพิธี มีอายุไม่ต่ำกว่า 5ปี และไม่เกิน70ปี
รอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2020
รอบ 06.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 08.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 08.00 น. สถานที่ ลานฟรังซิส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พัดลม
รอบ 10.00 น.สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 10.00 น. สถานที่ ลานฟรังซิส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พัดลม
รอบ 12.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 17.30 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ