ประกาศ : ลงทะเบียนมิสซาสมโภชพระจิตเจ้า

30
May
ลงทะเบียนร่วมมิสซารอบต่างๆของวัดเซนต์หลุยส์ 
รอบมิสซาวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2020
รอบ 17.30 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2020
รอบ 06.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 08.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 10.00 น.สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 12.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ
รอบ 17.30 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ