ประกาศ ซ 16 กุมภาพันธ์ 2020

16
Feb

ประกาศ

1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือนระหว่างวันอังคารที่18 ถึงวันพฤหัสฯที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันอังคาร ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย

2. วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 มีมิสซารอบ 06.00,17.30 น.และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มได้เพียงมื้อเดียว

3. ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรตมีเดินรูป 14 ภาค ภาษาจีนเวลา 14.00 น. , ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป

4. คำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท,ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป อย่างสง่า รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ขึ้นไป เริ่มเรียนวันที่ 23 มีนาคม 2020 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2020 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญมาลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดหรือห้องข้างศาลา (รายละเอียดมีพิมพ์ในใบแทรกสารวัดฉบับนี้)

5. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

6. มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญผู้ อาวุโสทุกท่าน

7. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “เบื้องหลังการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส” โดยมงซินญอร์ แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ณ ห้องประชุมชั้น2 ตึกวันทามารี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.00 น.

กำหนดเวลาคำสอนภาคฤดูร้อนวัดเซนต์หลุยส์

ค่ายคำสอน 2020“Let Love Be The Bridge”วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

เกณฑ์เด็กที่จะเรียนคำสอน : เด็กที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปอย่างสง่า ตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ขึ้นไป

 

เริ่มเรียน                                   วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020-วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020

เวลาเรียน                                 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-14.00น.รวมวันเรียน 18 วัน

10 เมษายน 2020                                             กิจกรรมวันสงกราต์เด็กคำสอน

วันจันทร์ที่ 13-14 เมษายน 2020                      วันหยุดสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2020                     สอบ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020                              Family Day นักเรียนคำสอน/ประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020                             เข้าเงียบเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธ์

วันอาทิตย์ที่ 19เมษายน 2020                           รับศีลมหาสนิทครั้งแรก/พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020                     นักเรียนคำสอนพักผ่อนร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 25เมษายน 2020                              ศีลกำลังเขต1 อาสนวิหารอัสสัมชัญ

หมายเหตุ** กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์

ตารางเวลาเรียน

8.30น.-9.00น.                         ภาวนาเช้า/อบรม

9.00น.-09.50น.                                   คาบเรียนที่1

09.50.น.-10.20น.                                พัก(อาหารว่าง)

10.20 น.- 11.10น.                               คาบเรียนที่2

11.10น.-12.00น.                                 คาบเรียนที่3

12.00 น.-13.00น.                                รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.-14.00น.                                คาบกิจกรรม/ภาวนาปิด

14.00น.                                               เลิกเรียน

** วันจันทร์ / วันศุกร์  พิธีบูชาขอบพระคุณช่วงภาวนาเช้า    /      วันอื่นๆ      ภาวนาเช้า / อบรม