ประกาศ : การเปิดวัด

30
Oct
เปิดวัดเซนต์หลุยส์
ให้สัตบุรุษมาร่วมพิธีมิสซาในวัดปฏิบัติตามที่สาธารณสุขกำหนดไว้ดังนี้
1. ให้ผู้ที่มาร่วมพิธีในวัด สแกนไทยชนะ
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สวมให้ถูกตามสุขลักษณะ)
3. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าวัด
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าวัด
5. นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้ (Social distancing)
6. ออกมารับศีลมหาสนิทด้วยความเป็นระเบียบ (เว้นระยะห่าง)
7. เสร็จพิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รีบออกจากวัด เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาด
8. งดการจุ่มน้ำเสก ทั้งเข้าและออกจากวัด
9. ประตูทางเข้าวัดปิดเวลา พิธีเริ่ม และเปิดทุกประตูในเวลาพิธีจบ
จำกัดจำนวนผู้เข้าวัดไม่เกิน 300 คน ต่อรอบ
ทางวัดจะเปิดให้สัตบุรุษเข้าร่วมมิสซา
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2021 มิสซารอบ 17.30 น. เป็นต้นไป
พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00 น. (เวลา 17.30 น. งด)
วันเสาร์ เวลา 06.00 น. และ 17.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น. 08.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น.
ในช่วงแรกของการเปิดวัด ทางวัดมีการถ่ายทอดสดออนไลน์เหมือนเดิม
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง