คุณพ่อปลัด ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62

24
Aug

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

“ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62”

            สุขสันต์วันฉลองชุมชนความเชื่อวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62 แด่พี่น้องทุกท่าน ถ้าจะเปรียบจำนวนปีเป็นช่วงอายุของคน ๆ นึงวัย 62 ก็ดูจะเป็นช่วงชีวิตคน ๆ นึง ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยทีเดียว คงเป็นช่วงวัยที่หลายคนอาจจะเก็บเกี่ยวความสุขจากความสำเร็จที่ได้ทำมาตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา คงเป็นช่วงวัยที่ได้มองเห็นลูก ๆ หลาน ๆ เติบโตขึ้นทั้งทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ เป็นช่วงวัยที่มีเวลาหยุดนิ่ง สงบทบทวนไตร่ตรองมองชีวิตที่ผ่านมา คงเป็นช่วงวัยที่เป็นหลักให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ได้พึ่งพิง คงไม่ต่างจากชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ระยะเวลา 62 ปีเป็นช่วงเวลาที่ผ่านอะไรมามากมาย เป็นเวลาที่มองเห็นความเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน

            เราเฉลิมฉลองชุมชนความเชื่อของเราในปีนี้เป็นปีที่ 62 ของวัดเซนต์หลุยส์ จริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ปีนี้ที่มีความหมาย แต่ฉลองวัดทุก ๆ ปี เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับพวกเราแต่ละคนเป็นพิเศษ สำหรับลูก ๆ หลาน ๆ ชุมชนความเชื่อวัดเซนต์หลุยส์แห่งนี้ที่เราจะร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษสำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้กับชุมชนของเราเสมอมา และในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 62 ของวัดของเรา เป็น 62ปีที่สร้างความเชื่อให้กับพวกเราแต่ละคน เป็น 62ปีที่เป็นหลักพึ่งพิงทางใจให้กับพวกเราให้กับชุมชนใจกลางเมืองแห่งนี้

62ปี ที่ผ่านมาจากอดีตตั้งแต่พระสังฆราชหลุยส์เวย์ผู้ซื้อที่ดินบริเวณนี้จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระสังฆราชโชแรงที่ได้สร้างวัดหลังนี้ขึ้นและเรื่อยมาที่เรามีบรรดาพระสงฆ์มิสชันนารี พระสงฆ์สังฆมณฑลที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนจนถึงสมัยปัจจุบันที่มาทำหน้าที่ ณ ชุมชนความเชื่อแห่งนี้ เราเห็นความเจริญเติบโตทั้งด้านวัตถุนั่นคือ สถานที่ เรามีวัดที่สวยงาม สมพระเกียรติ มีความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ และไม่ใช่เพียงแค่ด้านวัตถุภายนอก แต่ควบคู่ไปกับความเชื่อทางด้านจิตใจของพี่น้องสัตบุรุษซึ่งเห็นได้จากความเชื่อศรัทธาที่ปรากฏให้เห็นความร่วมมือร่วมใจผ่านทางกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของวัด ล้วนเป็นเครื่องหมายของการเติบโตควบคู่กันมาตลอด 62ปี ทั้งภายในและภายนอก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องหมายของการมีพระประทับอยู่ในชุมชนแห่งนี้เสมอมา

            62ปี เป็นช่วงเวลาที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษ ที่พระองค์ประทานพระพรต่าง ๆ ที่จำเป็นให้กับชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ผ่านทางบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ และขอพระพรของพระสำหรับชุมชนความเชื่อของเรานี้จะได้เป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตและเป็นเครื่องหมายความรักของพระที่เด่นชัดท่ามกลางสังคมเมืองแห่งนี้เสมอไป

 

ปลัดวัดสาทร