คุณพ่อปลัด : “หัวใจของพระ… พระทรงพระเมตตา และมีวิถีวิธีของพระองค์”