คุณพ่อปลัด : ธรรมชาติชีวิตคริสตชน ผู้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ

11
May

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่เราดังนี้ว่า “เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะได้นำความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน” (กจ 13:47)

 

เรารู้ตัวดี ว่าเราเป็น “แสงสว่างส่องนานาชาติ”  เราทราบดีว่านี่เป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้าต่อเรา นี่เป็นธรรมชาติของเราคริสตชน ที่จะเป็นแสงสว่างให้ผู้อยู่ในความมืด ท้อ หรืออ่อนแอ เป็นแสงอบอุ่นให้ผู้เจ็บปวด โดดเดี่ยว เหน็บหนาว  เป็นแสงอ่อนโยน ร่มเย็นให้ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับไฟที่ร้อนแรงและแผดเผา

 

และเมื่อเรารู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตเรา เราจะได้ศึกษาฝึกฝนให้ได้รู้จักแนวทางชีวิตของเรา  จนที่สุดเราจะสามารถออกแบบและแบ่งปันให้พี่น้องรอบข้างเราได้จริง

 

ข้าพเจ้าเห็นนิมิต ประชาชนมากมายเหลือคณานับจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุกภาษา  กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์และเฉพาะพระพักตร์ลูกแกะ ทุกคนสวมเสื้อขาว ถือใบปาล์ม…..   “คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่  เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ…..พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเขา …..และจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขา” (วว 7:9,14,16)

 

เราคริสตชน จึงพร้อมที่จะแสดงความเชื่อของตนที่มีต่อพระเป็นเจ้า เราจึงพร้อมจะแบ่งปัน เมตตา มอบความอ่อนโยน เผชิญกับทุกเรื่องและทุกคนด้วยความถ่อมตน รักรับใช้ ตามแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้า

 

เราคริสตชน เชื่อมั่นว่า แม้การดำเนินชีวิตเช่นนี้ แม้จะยุ่งยาก ยากลำบาก หรืออาจถูกเบียดเบียนทำร้าย แต่จะมีพระญาณสอดส่อง มีพระพรของพระสำหรับเราเสมอ  เราเชื่อมั่นเปี่ยมล้นว่า “พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเขา …..และจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขา” (วว 7:14,16)

 

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา  เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้” (ยน 10:27-28)

 

เมื่อเรารู้จักธรรมชาติชีวิตคริสตชนที่แท้จริงของเรา  เมื่อเรารู้ว่า เราเป็นแสงสว่างที่อบอุ่น ร่มเย็น และอ่อนโยน เมื่อเรากล้า และยอมแบ่งปันออกไปด้วยกิจการในชีวิต ตามแบบชีวิตของพระเยซู พระอาจารย์เจ้าของเรา  เรากำลังติดตามพระองค์ พระจะดูแลเรา อวยพรเรา เราจะไม่พินาศ เราจะรักษาชีวิตนิรันดรของพระได้ ที่สำคัญพระเยซูเจ้าทรงยืนยันหนักแน่นว่า จะไม่มีใครแยก หรือแย่งชิงเราจากพระองค์ได้เลย

 

  นกขุนทอง