คุณพ่อปลัด : รักของพระไม่มีวันหมดอายุ

27
Apr

สัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของค่ายคำสอนปี 2019 พ่อทั้ง 3 และทีมงานคำสอนภาคฤดูร้อนพาเด็ก ๆ คำสอนและทีมงานคำสอนมาที่หัวหิน เพื่อให้เด็ก  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านทางการเรียนรู้คำสอนนอกสถานที่ เด็ก ๆ มีโอกาสได้เรียน ได้เล่นอย่างเต็มที่ และยังมีโอกาสได้ฟื้นฟูจิตใจไปในตัวก่อนจบค่ายคำสอน และก่อนจะรับศีลกำลังเป็น พิเศษสำหรับเด็กจำนวนหนึ่งในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 นี้ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

พ่อสังเกตว่า ตั้งแต่ก่อนจะออกเดินทาง เด็ก ๆ มากันแต่เช้า ส่งเสียงสนุกสนานกันอยู่หน้าบ้านพ่อ ขึ้นรถก็มีกิจกรรมคุยกันสนุกสนาน ตั้งแต่รถออกจนถึงสถานที่พักแบบไม่มีจังหวะไหนที่เด็ก ๆ หลับหรือเงียบไป  พ่อสัมผัสถึงความสุขที่เด็ก ๆ ได้รับ ผ่านกิจกรรม ผ่านบุคคลรอบข้าง หลาย ๆ คน ทีมงานคำสอน เพื่อน ๆ ในค่ายคำสอน พ่อได้บอกกับเด็ก ๆ ถึงเรื่องนี้ และบอกกับพวกเขาว่า ภาพเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักที่พระมีต่อเราผ่านสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้รับ ซึ่งบางทีเราอาจไม่รู้ตัวและไม่ได้คิดถึง และยังมีอีกหลาย ๆ เรื่องในชีวิต ที่เราได้รับความรักและพระเมตตาจากพระแบบที่เราคิดไม่ถึง อย่าลืมขอบคุณพระเสมอๆ

 

ในชีวิตของเราก็เช่นกัน ทุก ๆ วัน เราได้รับความรักจากพระผ่านทางเหตุการณ์ต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆมากมาย แต่เราอาจมองข้าม เป็นต้นเวลาที่เราสุขสบายดี แต่เวลาที่เรามีปัญหา มีความทุกข์  เรามักทวงความรักจากพระ จนถึงต่อว่าพระ ว่าพระองค์หายไปไหน แต่ในความเป็นจริง พระอยู่ในทุก ๆ เหตุการณ์ในชีวิตของเรา ทั้งสุขและทุกข์ ลองมองย้อนกลับไปในช่วงที่ทุกข์ ที่มีปัญหา และเราสามารถผ่านมันไปได้ ใช่เพียงเราหรือไม่ ที่ทำให้ผ่านปัญหาเหล่านั้น หรือยังมีใครที่โอบอุ้มประคองเรา จนสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ ใช่ความรักของพระไหม 

 

ปลัดวัดสาทร