คุณพ่อปลัด : คำสอนกำลังจะจบ แต่ความเชื่อของเด็กๆจะยังคงต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมต่อๆไป

19
Apr

ก่อนอื่นคงต้องขอสุขสันต์วันปัสกา HAPPY EASTER แด่พี่น้องทุกๆท่าน ขอพระเยซูผู้กลับคืนชีพทำให้ความเชื่อของเราเข้มแข็ง มีชีวิตชีวาและมีพลังอยู่เสมอๆ

 

ตลอดเดือนเมษายนที่วัดเซนต์หลุยส์ จัดให้มีการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนโดยเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม เป็นต้นมาเพื่อเตรียมเด็กๆ สำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามวัยที่พวกเขาควรจะได้รับ และเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมคำสอนเพิ่มพูนความเชื่อของเด็กๆ และเป็นโอกาสที่เด็กๆ จะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเพื่อนๆ ร่วมความเชื่อ ในปีนี้มีเด็กๆ ที่มาเรียนคำสอนร่วมๆ 30 คน เป็นกลุ่มเด็กที่เตรียมตัวสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ และยังมีเด็ก ๆ และเยาวชนจำนวนหนึ่งที่มาเรียนรู้คำสอนเพื่อเพิ่มเติมความรู้และช่วยเป็นพี่เลี้ยงอีกร่วม 20 คน สลับหมุนเวียนกันมา ไม่รวมบรรดาอาสาสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่มาช่วยจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในภาคบ่ายอีกร่วม 10 กว่าชีวิต มีทีมงานคำสอนที่ประกอบไปด้วย คุณครู ซิสเตอร์ และมีบรรดาคุณพ่อที่แวะเวียนมาเยี่ยม ให้การอบรม  ให้กำลังใจ พบปะพูดคุยกับเด็กๆ ถวายมิสซาให้เด็กๆ รวมๆ แล้วเรามีจำนวนสมาชิกที่ร่วมในค่ายคำสอน ทั้งที่อยู่ประจำและแวะเวียนมาร่วมมาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ นี้กว่า 60 ชีวิต จนเราพูดกันเล่น ๆ ว่าทีมงานเราจริง ๆ มากกว่าเด็ก ๆ ที่มาเรียนคำสอนซะอีก แต่ก็เป็นบรรยากาศของความเชื่อที่มีชีวิตชีวาของชุมชนวัดเซนต์หลุยส์ของเรา ที่น่าชื่นชมก็คือพี่ ๆ ที่เรียนคำสอนไปก่อนแล้ว ก็มาดูแลน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่สลับ ๆ กันไป ก็เป็นบรรยากาศที่ควรรักษาไว้

 

เราผ่านมาถึงช่วงท้าย ๆ ของการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ปัสกาเด็ก ๆ จำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมตัวและมีความพร้อมจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก พ่อขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้องและตัวเด็ก ๆ ทุก ๆ คนที่จะได้รับพระเยซูในศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นการเติบโตอีกก้าวหนึ่งในความเชื่อคริสตชน ขอพี่น้องได้สนับสนุนส่งเสริมลูก ๆ หลาน ๆ ของเราต่อ ๆไป เป็นต้นคุณพ่อคุณแม่ในการเอาใจใส่ให้พวกเขาได้เติบโต และมีความเชื่อที่เข้มแข็งผ่านทางการเสริมสร้าง  บรรยากาศคริสตชนในครอบครัว การส่งเสริมให้บุตรหลานปฏิบัติกิจวัตรการเป็นคริสตชน ร่วมมิสซาในแต่ละสัปดาห์ การสวดภาวนา ฯลฯ

 

และในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนคำสอนเด็ก ๆ จะไปร่วมกิจกรรมคำสอนสัญจรนอกสถานที่ ที่หัวหิน เด็ก ๆ จะได้ร่วมกิจกรรมคำสอน ใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกัน เข้าเงียบร่วมกัน ก่อนที่จะจบค่ายคำสอนในปีนี้ และในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เด็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่งก็จะรับศีลกำลัง เติบโตเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถัดมาในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 เด็ก ๆ ที่ผ่านการรับศีลกำลังมาตั้งแต่ปีก่อน ๆ ที่มาเรียนรู้เพิ่มเติม ก็จะทำการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทอย่างสง่า ที่พวกเขาเคยรับมาในครั้งก่อน ๆในมิสซาวันอาทิตย์นี้เอง

 

นี่เป็นกำหนดการและความเป็นไปต่าง ๆ ของค่ายคำสอนในปีนี้ ที่พ่ออยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้อง เพื่อให้พี่น้องได้ทราบความเป็นไปของเด็ก ๆ ซึ่งเป็นลูก ๆ หลาน ๆ ร่วมความเชื่อของเรา และขอคำภาวนาจากพี่น้องเพื่อเด็ก ๆ ที่กำลังจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ นี้ จะได้เติบโตเป็นคริสตชนที่เข้มแข็งและมีความเชื่อที่มั่นคง และเป็นกำลังที่สำคัญของพระศาสนจักรเป็นต้นชุมชนความเชื่อวัดเซนต์หลุยส์ของเราต่อ ๆไป ค่ายคำสอนกำลังจะจบลง แต่ความเชื่อของเด็ก ๆ จะยังคงต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมต่อ ๆ ไปในครอบครัวและในชุมชนวัดของเรา