คุณพ่อปลัด : “ให้รักเป็นสะพาน อย่าให้เราเป็นกำแพง”

25
Oct

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

ให้รักเป็นสะพาน อย่าให้เราเป็นกำแพง

“I invite you not to build walls but bridges”… POPE FRANCIS.

ดูเหมือนธีมการเสด็จเยี่ยมประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือผ่านบทเพลงแห่งการต้อนรับ และเป็นบทเพลงทางการประจำการเสด็จเยี่ยมฯครั้งนี้ “ให้รักเป็นสะพาน” ชื่อบทเพลงทางการบทนี้ ซึ่งมาจากประโยคข้างต้นที่พ่อได้นำมา ซึ่งเป็นถ้อยคำที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสไว้ “พ่อเชื้อเชิญเราในการสร้างสะพานต่อกันไม่ใช่การสร้างกำแพงปิดกั้นกัน”

ถ้อยคำนี้เองนำมาสู่บทเพลงบทเพลงนี้ ให้รักเป็นสะพาน พ่อคิดว่าการมาของพระสันตะปาปาครั้งนี้ได้สร้างสะพานที่เชื่อมโยงพระเจ้ามายังมนุษย์ให้ใกล้ขึ้นผ่านทางการมาของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นผู้นำของพระศาสนจักรบนโลกนี้ การมาของพระสันตะปาปาน่าจะเป็นโอกาสเปิดใจของเราแต่ละคนในการสร้างสะพานความรักเชื่อมโยงไปถึงคนอื่น มากกว่าจะสร้างกำแพงใส่กันซึ่งไม่มีประโยชน์อันใด และกำแพงที่สำคัญที่สุดก็คือกำแพงแห่งความเป็นตัวตนของเราที่ขวางกั้นคนอื่น ให้รักเป็นสะพาน อย่าให้เราเป็นกำแพงน่าจะเป็นถ้อยคำที่เหมาะสม

อย่าทำตัวเราให้เป็นกำแพงหรืออุปสรรคที่จะทำให้คนอื่นได้พบพระในชีวิตของเราหรือพบพระจากสถานการณ์ต่างๆ บางทีเรื่องเล็กๆง่ายๆที่เราทำต่อคนอื่นก็เป็นสะพานที่จะทำให้คนอื่นสัมผัสพระได้ เหมือนชีวิตของพระสันตะปาปาฟรังซิสพ่อเชื่อว่าพี่น้องเห็นภาพเสมอๆเวลาที่ คนพิการก็ดี คนด้อยโอกาส เด็กๆที่ได้สัมผัสพระสันตะปาปาทุกคนร้องไห้ด้วยความปิติยินดี ทุกคนมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเหลือเชื่อ เพราะพระองค์เป็นสะพานที่นำความรักของพระมาสู่คนอื่นอย่างแท้จริง

ให้เราแต่ละคนเป็นสะพานความรักที่จะเชื่อมโยงความรักของพระไปสู่บุคคลอื่นมากขึ้น ขอให้รักเป็นสะพานเชื่อมชีวิตของเรากับคนอื่นเสมอ มากกว่าทำตัวเราให้เป็นกำแพงปิดกั้นคนอื่น

 

ปลัดวัดสาทร