คุณพ่อปลัด : “ให้รักเป็นสะพาน…เชื่อมเราเข้าด้วยกัน”

23
Nov

” ให้รักเป็นสะพาน…เชื่อมเราเข้าด้วยกัน”

“ชาวอิสราเอลทุกเผ่ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน ทูลว่า …ในอดีตเมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงปกครอง พระองค์ทรงนำชาวอิสราเอลออกรบ พระเจ้าตรัสแก่พระองค์ว่า ‘ท่านจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรา…“  บรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลจึงเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล (เทียบ 2ซมอ 5:1-3)

          เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา กับเหตุการณ์ ชื่นชมยินดีเป็นที่สุด และ ฮอตฮิตเป็นที่สุด เหตุการณ์ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย พี่น้องชาวไทย พี่น้องคริสตชนชาวไทยทุกคน  หากมีคำถามว่า ตื่นเต้นไหม เหนื่อยไหม แน่นอนคำตอบสำหรับทุกๆคนทั้งที่อยู่ในส่วนของการเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จของพระองค์ท่าน และในส่วนของพี่น้องที่สู้อดทน ลงทะเบียนรับบัตร และเดินทางมาร่วมในพิธีในส่วนต่างๆ ทั้งที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์, วัดเซนต์หลุยส์ สนามศุภชลาศัย, วัดนักบุญเปโตร และ อาสนวิหารอัสสัมชัญในภาคส่วนของเยาวชน

          คำตอบที่ได้รับคงไม่พ้นจาก เหนื่อยครับเหนื่อยค่ะ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นค่ะ หากแม้นว่าเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แต่คำตอบสุดท้ายมั่นใจได้ว่า ทุกคนต่างตอบรับว่ามีความสุขมากๆครับ มีความสุขมากๆค่ะ   เพราะเรารู้ว่าเราทำทุกอย่างนี้, อดทนทุกครั้งนี้ เพื่อใคร  เราทำทุกอย่างอดทนทุกครั้ง เพราะเรารักพระ เราทำเพื่อพระ  เรารักองค์สมเด็จพระสันตปาปา เราทำเพื่อพระองค์  เรารักพี่น้องทุกๆคน เรา ทำเพื่อพระองค์และทำเพื่อพวกเขาด้วย  จึงตรงกับที่ผู้จัดงานได้ใช้เป็นทางนำในงานทั้งหมดนี้ว่า “ให้รักเป็นสะพาน”

“แล้ว​เขา​ทูล​ว่า “​ข้า​แต่​พระ​เยซู โปรด​ทรง​ระลึก​ถึง​ข้าพเจ้า​ด้วย​เมื่อ​พระองค์​จะ​เสด็จ​สู่​พระ​อาณาจักร​ของ​พระองค์” พระองค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “​เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ว่า วันนี้ ท่าน​จะ​อยู่​กับ​เรา​ใน​สวรรค์” (ลก 23:42-43)

          เมื่อเราใช้ความรักเป็นสะพาน  เมื่อเราทำสำเร็จแล้ว อย่าปล่อยให้สะพานนี้ถูกปล่อยร้างอย่าให้ความรักความสัมพันธ์ที่เราได้เริ่มนี้ถูกปล่อยทิ้ง ให้เราดูแลรักษาให้สะพานของความสัมพันธ์นี้สะอาด สดชื่นและผูกพันเสมอไป

          เมื่อเราใช้ความรักเป็นสะพาน เชื่อมชีวิตของเรากับพี่น้องคนอื่น เชื่อมชีวิตกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปา เชื่อมชีวิตกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า มั่นใจได้เลยว่า พระองค์จะบอกประโยคนี้กับเราเช่นเดียวกัน “เราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์”

                                           นกขุนทอง.