คุณพ่อปลัด : เรา…เป็น ท่อธารพระพรของพระองค์

18
Jan

พระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆ ให้แต่ละคนตามที่พอพระทัย พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (1คร 12:11,7)

มีพระพรของพระเสมอสำหรับชีวิตของเรา พระพรของพระ หรือการนำทางขององค์พระจิตเจ้า ช่วยปกป้องคุ้มครองเรานำหนทางชีวิตของเรา และ ให้เราจะได้สามารถ ช่วยปกป้องคุ้มครองและนำทางให้กับเพื่อนพี่น้องของเราต่อไปด้วย

 

กลางดึกของคืนหนึ่ง รถของครอบครัวหนึ่งเกิดเสียกลางทาง จุดที่เสียไกลจากหมู่บ้านมากแล้วทางก็เปลี่ยว หญิงสาวเจ้าของรถไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่เปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือ กลัวก็กลัวแต่ก็ต้องการความช่วยเหลือ รถคันหนึ่ง ผ่านมาแล้วก็จอดลง เมื่อถามถึงสถานการณ์แล้ว เจ้าของรถก็นำเชือกมาผูกเพื่อลากรถกลับเข้าสู่ตัวเมือง เมื่อให้ช่างได้ตรวจซ่อมเรียบร้อยแล้วสามารถเดินทางต่อไปได้แล้วเจ้าของรถก็ขอลา หญิงสาวรู้สึกขอบคุณ ก็อยากจะมอบเงินให้เพื่อเป็นการขอบคุณ เจ้าของรถที่ช่วยตอบเพียงแค่ว่า “ไม่เป็นไรครับ คุณไม่ต้องมอบเงินให้กับผม ขอให้คุณเอาเงิน ก้อนนี้ไปซื้อเชือก และกรุณาใจดีใจกว้างช่วยเหลือคนอื่นต่อไป เหมือนอย่างที่ผมเคยได้รับความช่วยเหลือได้รับคำเชิญชวนและกลับมาช่วยเหลือคุณ

 

พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาผู้รับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” ….. พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์ (ยน 2:5,11)

 

พระเยซูเจ้า, พระองค์ก็เชื้อเชิญเรา ให้เราร่วมมือกับพระองค์ เป็นท่อธารของพระ รับพระพรน้ำพระทัยดีของพระองค์ มีสันติสุขพร้อมกับพระพรของพระองค์ และไม่ลืมที่จะส่งต่อพระพรพระหรรษทานสันติสุขของพระองค์ ให้กับเพื่อนพี่น้องที่เราได้พบเจอ ให้เรากล้าที่จะทำตามคำของแม่พระ แม่พระบอกให้เราเชื่อถ้อยคำของพระเยซูเจ้า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด”

 

ดังนั้น จงไปเถอะ จงทำตามที่พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเรา จงมีสันติสุขในพระพรของพระองค์ และจงแบ่งปันสันติสุขของพระนั้นให้กับพี่น้องของเรา ด้วยว่า… “เราเป็นท่อธารพระพรของพระองค์”.