คุณพ่อปลัด : “เราโกรธโมโหด้วยเรื่องใด…ต้องยกโทษให้กันสักกี่ครั้ง”