คุณพ่อปลัด : “เราล้วนมีหน้าที่ ส่งเสริมความเชื่อของกันและกัน”

22
Feb

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

            “เราล้วนมีหน้าที่ ส่งเสริมความเชื่อของกันและกัน”

พ่อประชาสัมพันธ์เรื่องค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ในสัปดาห์นี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และย้ำเตือนอีกครั้ง จะเปิดการเรียนคำสอนใน วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม-วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020ระยะเวลาเรียนประมาณ  18 วัน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น.-14.00น.พ่อได้แนบกำหนดการเรียนคำสอนคร่าวๆ ตลอดเดือนนี้มาในฉบับนี้เพื่อผู้ปกครองเด็กๆจะได้ทราบกำหนดการต่างๆตลอดค่ายคำสอนเดือนเมษายนนี้ เพื่อเตรียมลูกๆหลานๆของเราในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามวัยของเขา

10 เมษายน 2020                                             กิจกรรมวันสงกราต์เด็กคำสอน                     

วันจันทร์ที่ 13-14 เมษายน 2020                      วันหยุดสงกรานต์       

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2020                     สอบ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020                              Family Day นักเรียนคำสอน/ประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020                             เข้าเงียบเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธ์

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020                          รับศีลมหาสนิทครั้งแรก/พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาฯณ วัดเซนต์หลุยส์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020                     นักเรียนคำสอนพักผ่อนร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020                             ศีลกำลังเขต1 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ขอท่านผู้ปกครองได้เข้าใจว่าการรับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียน ผ่านทางการประเมินของทีมงานผู้รับผิดชอบคำสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งประกอบไปด้วย คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์และครูคำสอน  เพราะหลายครั้งบางท่านอาจเข้าใจว่าเมื่อบุตรหลานมาเรียนคำสอนแล้วต้องได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ในความเป็นจริงการเรียนคำสอนไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่การเรียนคำสอนเป็นการปลูกฝังความเชื่อและเป็นกระบวนการพัฒนาความเชื่อให้เติบโตเข้มแข็ง โดยผ่านทางการเรียนรู้ในวิชาคำสอน ผ่านทางการร่วมพิธีกรรม การภาวนา และอาศัยการเจริญชีวิตร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆร่วมความเชื่อซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนความเชื่อของลูกๆหลานๆของเรา เพราะเราทุกคนล้วนมีหน้าที่ในการส่งเสริมความเชื่อของกันและกันตามบทบาทหน้าที่ ที่เราแต่ละคนได้รับมา

                                                                                                            ปลัดวัดสาทร