คุณพ่อปลัด : อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์