คุณพ่อปลัด :  “อาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี”

14
Dec

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

                อาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี

            พี่น้องครับ เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และสัปดาห์ที่ 3 นี้เอง เป็นสัปดาห์ที่เราเรียกว่าสัปดาห์แห่งความชื่นชมยินดี เราเห็นอาภรณ์พระสงฆ์สีชมพู เทียนสีชมพูที่ถูกจุดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของความยินดีที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า เป็นเครื่องหมายที่บอกกับเราว่าพระเจ้าประทับใกล้เราแล้ว จงชื่นชมยินดีเถิด

            ช่วงนี้ทางวัดก็กำลังเตรียมงานคริสตมาสในส่วนต่างๆ ทั้งสถานที่ภายนอก กิจศรัทธาภายในที่ทางวัดผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาสจะจัดให้มีพิธีนพวารเตรียมรับเสด็จฯ การรับศีลอภัยบาป ฯลฯ รวมทั้งความรื่นเริงต่างๆ ที่กำลังดำเนินการเตรียมให้กับพี่น้อง หรือกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ และเยาวชน พ่อเชิญชวนพี่น้องที่ปรารถนามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัดในการส่งความสุข สามารถที่จะนำมามอบให้กับวัดหรือผ่านทางพระสงฆ์ท่านใดก็ได้ ของรางวัลชิ้นใหญ่ๆ ปัจจัยต่างๆ อย่างที่คุณพ่อเจ้าอาวาสได้ประกาศไป ก็ยังต้องการอยู่ พ่อยังขอเพิ่มเติมเป็นของเล่นหรือของขวัญสำหรับเด็กๆ ที่มาร่วมมิสซาทุกๆ สัปดาห์รวมทั้งเด็กๆ ที่มาช่วยมิสซาที่วัดทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งพ่อจะจัดกิจกรรมให้กับพวกเขาและมอบของขวัญเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาในการทำหน้าที่ช่วยเหลือพระศาสนจักร ซึ่งก็ยังต้องการของขวัญเหล่านี้อีกจำนวนหนึ่ง พี่น้องสามารถส่งความสุขด้วยสิ่งเหล่านี้ ซึ่งยังเปิดรับและสามารถส่งมอบให้กับพ่อหรือทางวัดได้

            พ่อเคยเห็นเด็กนักเรียนหลายคนโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับคริสต์มาสถึงใจความประมาณว่า “การเป็นนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกทำให้รู้ว่าคริสต์มาสทำให้ใจอบอุ่นและมีความสุขมากเพียงใด” เชื่อว่าพี่น้องก็สัมผัสได้ไม่ต่างกันว่าคริสต์มาสนำความสุขมาสู่เรามากเพียงใด ความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุขจากสิ่งที่เราแบ่งปัน ความสุขที่เราได้รับจากการแบ่งปันของคนรอบข้าง มันมีความสุขและอบอุ่นจริงๆ

            สัปดาห์แห่งความชื่นชมยินดีนี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราจะทำให้ชีวิตของเรามีความยินดีเป็นพิเศษ ทำอะไรให้ใจ ให้กาย กระชุ่มกระชวย สดชื่น มีความสุข ทำหน้าตาให้เบิกบานด้วยรอยยิ้ม ด้วยคำพูดดี ๆ ทำให้คนรอบตัวมีความสุข มีความยินดีจากสิ่งที่เราทำ สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความยินดีสำหรับเราจริง ๆ

พระเจ้าประทับใกล้เราแล้ว จงชื่นชมยินดีเถิด

ปลัดวัดสาทร