คุณพ่อปลัด : “อั่งเปาของพระเยซู…ความรักของพระบิดา”

26
Jan

“อั่งเปาของพระเยซู…ความรักของพระบิดา”

ตามพระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาห์ จะเป็นความจริงว่า  …. ผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนและในเงาแห่งความตาย แสงได้ส่องขึ้นมาเหนือพวกเขาแล้ว  นับแต่นั้นมา พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้แล้ว”  ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นและเรียก ซีโมน-เปโตรกับอันดรูว์, ยากอบและยอห์น  พระองค์ตรัสสั่งว่า  “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”  ทันใดนั้น เขา​​ก็ทิ้งแห, เรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป… พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน (เทียบ มธ 4:14-23)

          คำเทศน์สอนและการยืนยันของพระเยซูเจ้า ที่ให้เรากลับใจ และยืนยันว่าพระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้ว   ทั้งหมดนี้ก็คือแสงสว่างของพระเจ้า ที่ส่องแสงเหนือเรา เพื่อให้เราพ้นจากความมืด จากความตาย

           แสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องแสงเหนือเรา เราสามารถเห็นเป็นรูปธรรม ได้จากภาพที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับทุกๆคน

“ประชากร​ที่​เดิน​ใน​ความ​มืด​แล​เห็น​ความ​สว่าง​ยิ่งใหญ่ บรรดา​ผู้​อาศัย​ใน​แผ่นดิน​มืด​มิด ความ​สว่าง​ส่อง​แสง​มา​เหนือ​เขาพระองค์…ทรง​เพิ่ม​ความ​ชื่น​บาน​ของ​เขา เขา​ทั้งหลาย​จะ​ยินดี​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระองค์ ดั่ง​ความ​ชื่น​บาน​ใน​ฤดู​เก็บ​เกี่ยว …เพราะว่า​แอก​อัน​เป็น​ภาระ​ของ​เขา ท่อน​ไม้​ที่​เขา​ต้อง​แบก ไม้​ตะพด​ของ​ผู้​กด​ขี่ พระองค์​ทรง​หัก​เสีย​อย่าง​ที่​ทรง​เคย​กระทำ​กับ​ชาว​มีเดียน” (อสย 8:23ข-9:3)

          “ซินเจียยู่อี่ซินนี้ไคว้เล่อ… ขอส่งความสุขในวันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่พี่น้องชาวจีน” หรือจะเป็น “ฝูโซ่วว่านว่านเหนียน…ขอให้อายุยืนหมื่นๆปี” หรือ “หลงหม่าจินเสิน…ขอให้สุขภาพแข็งแรง” และคำอวยพรมากมายหลากหลาย ล้วนแต่ปรารถนาให้พบแต่สันติสุข, พระพรของพระ และได้พบกับแสงสว่างของพระเจ้าเพื่อทำให้พ้นจากความมืด ความทุกข์เจ็บปวด

          คำอวยพรที่มีค่ามากที่สุดจึงเป็นชีวิตของเรา ที่เป็นรอยยิ้ม เป็นความสุขให้แก่กัน   คำอวยพรที่ล้ำค่ามากที่สุด จึงเป็นการช่วยดูแล ยามมีทุกข์ บรรเทากันให้พี่น้องได้คลายทุกข์พบสุข มีอายุยืนยาว  ยามพี่น้องมีความสุขร่วมทุกข์สุขด้วยกันสดชื่นร่วมกัน

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องท่านในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ให้ท่านปรองดองกัน อย่าแตกแยก แต่จงมีจิตใจและความเห็นตรงกัน… พระคริสตเจ้ามิได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาทำพิธีล้างบาป แต่ทรงส่งมาประกาศข่าวดีมิใช่ด้วยการใช้โวหารอันชาญฉลาด ด้วยเกรงว่าจะทำให้ไม้กางเขนของพระคริสตเจ้าเสื่อมประสิทธิภาพ  (1คร 1:10,17)

          “สุขภาพที่แข็งแรง” จึงเป็นพระพรล้ำค่าที่เราอวยพรให้แก่กัน  “ความรักใคร่ปรองดองกัน ประสานพี่น้องในความรักของพระเยซูเจ้า” จึงเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุด ที่พระเป็นเจ้ามอบให้แก่เรา และเรามอบให้แก่กัน  และนี่คือ “อั่งเปาของพระเยซู ความรักของพระบิดา” พี่น้องได้รับอั่งเปานี้แล้ว ก็อย่าหยุดที่จะให้อั่งเปาต่อต่อกันไป อย่าได้หยุดครับ

                                                         นกขุนทอง