คุณพ่อปลัด : สัปดาห์ที่ 4 ในเทศกาลปัสกา

24
Apr

สวัสดีพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ในสัปดาห์นี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ในเทศกาลปัสกา เดินทางมาถึงครึ่งทางของเทศกาลปัสกาแล้ว เป็นพิเศษในสัปดาห์ที่สี่นี้ พระศาสนจักรกำหนดให้เราฉลอง “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” พระวรสารในสัปดาห์นี้ยอห์นให้ภาพพระเยซูเจ้าตรัสสอนถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี และเปรียบประชากรหรือผู้เชื่อในพระองค์นั้นคือฝูงแกะที่เดินตามผู้เลี้ยง

พี่น้องลองนึกถึงภาพที่พระเยซูเจ้าเดินนำหน้าฝูงแกะ บางครั้งเดินแบกแกะไว้บนบ่า เพื่อให้ความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นคนเลี้ยงที่ดูแลห่วงใยลูกแกะทุกตัว ใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราร่วมใจรำลึกถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าและการที่พระองค์ยังคงประทับอยู่กับลูกศิษย์ของพระองค์ แต่ในวันนี้เป็นการมองเห็นและให้ความเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าได้นำหน้าเราไปยังทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ บางครั้งก็เดินอยู่ด้านหลังเพื่อคอยเฝ้าดูแล ปกป้องจากภัยร้ายต่างๆ ที่เรามองไม่เห็น หลายครั้งพระองค์ทรงปกป้องเรา ต่อสู้แทนเรา หรือเราหลงทางหรือหลงผิดไปพระองค์ก็เดินตามหาเราจนพบ บางครั้งเราหมดแรงเดิน ท้อแท้ สิ้นหวัง พระองค์ก็ช่วยพยุงเราไว้ และมีหลายครั้งที่พระองค์ทรงแบกเราขึ้นบนบ่าของพระองค์

ในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้ทางวัดต้องงดการมาร่วมมิสซาที่วัด แต่ทางวัดยังคงมีพิธีเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบวิธีในการมาร่วมพิธีกรรม ในช่วงนี้หลายคนคงพบเจอกับความยากลำบากมากมายในชีวิต ความท้าทายที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องพบเจอ ในยามนี้หลายคนไม่สามารถหาทางออกของอุปสรรคได้ อยากให้พี่น้องได้ใช้โอกาสนี้เปิดใจเราให้พระองค์ได้เข้ามามีบทบาทในใจเรา พระองค์ยังคงคอยช่วยเหลือเราเสมอ ขอให้เราได้วางใจในพระองค์ ในยามที่ชีวิตแห้งแล้งขอให้เรารู้ว่าหนทางข้างหน้าจะมีความสมบูรณ์ ในยามที่ชีวิตนี้ไม่เหลือใครเรายังมีพระองค์อยู่เคียงข้างเสมอ ขอให้ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์ในสัปดาห์นี้ เป็นพลังใจให้พี่น้องก้าวเดินต่อไปบทเส้นทางที่พระองค์ทรงนำ ฝากชีวิตของเราไว้กับผู้เลี้ยงแกะที่ดี นั่นก็คือพระเยซูเจ้า ด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่จะตระหนักว่า เราไม่สามารถทำสิ่งนี้ด้วยตัวเราเอง เราจำเป็นต้องพึ่งพระเยซูเจ้า ในบทอ่านแรก นักบุญเปโตร บอกเราว่า ไม่มีผู้ใดช่วยเราให้เรารอดพ้น นอกจากพระเยซูเจ้า เราไม่สามารถช่วยตัวเราเอง เราไม่สามารถพบความรอดพ้นที่ไหน หรืออาศัยใครอีก พระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้ยอมสละชีวิตของพระองค์แบบให้เปล่า สละชีวิตเพื่อเราจะได้มีชีวิตและความรอดพ้นโดยอาศัยพระองค์
ขอให้เราแต่ละคนเลือกติดตามคำภาวนาจากเพลงสดุดีในสัปดาห์นี้ที่ว่า “ลี้ภัยมาพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมดีกว่าวางใจในมนุษย์ ลี้ภัยมาพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมดีกว่าวางใจในบรรดาเจ้านาย” พระเยซูเจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยเราให้รอดพ้น และพระองค์ยินดีสละชีวิตเพื่อเรา เราไม่ต้องแสวงหา หรือเราไม่เหมาะสมจะได้รับด้วย ขอเพียงเราต้องเลือกติดตามพระองค์ แม้อ่อนแอและพึ่งตนเองไม่ได้ พระเยซูเจ้าทรงรักเรา เพราะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเรา

ปลัด ณัฐ ณ เซนต์หลุยส์