คุณพ่อปลัด : “สมโภชแม่พระรับเกียรติรับสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ….แม่พระทรงอุ้มครรภ์”