คุณพ่อปลัด : “สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์  ตัวเราก็ต้องแสดงตน”

04
Jan

“สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์  ตัวเราก็ต้องแสดงตน”

“…..โหราจารย์​สืบ​ถาม​ว่า “​กษัตริย์​ชาวยิว​ที่​เพิ่ง​ประสูติ​อยู่​ที่​ใด พวก​เรา​ได้​เห็น​ดาว​ประจำ​พระองค์​ขึ้น จึง​พร้อม​ใจ​กัน​มา​เพื่อ​นมัสการ​พระองค์….. เมื่อ​เห็น​ดาว​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​บรรดา​โหราจารย์​มี​ความ​ยินดี​ยิ่ง​นัก  เขา​เข้า​ไป​ใน​บ้าน พบ​พระ​กุมาร​กับ​พระ​นาง​มา​รีย์​พระ​มารดา จึง​คุกเข่า​ลง​นมัสการ​พระองค์ แล้ว​เปิด​หีบ​สมบัติ​นำ​ทองคำ กำยาน และ​มดยอบออกมา​ถวาย​พระองค์ ” (เทียบ มธ 2:2,10-11)

          “พี่น้องที่รัก หลายครั้งเราไม่รู้ หลายครั้งเราไม่คิด หลายครั้งเราคิดว่าเรามีไม่พอ แม้กระทั่งไม่มีความสามารถเลย เราจมอยู่กับความรู้สึกว่าเราอ่อนแอ, ต่ำต้อย, และไร้คุณค่าเหลือเกินในชีวิตของเรา อันที่จริงอาศัยการนำทางของพระเจ้าเรามีความสามารถของพระเปี่ยมล้นในชีวิตของเรา”  เราจะเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ทันทีเมื่อเรามอบ, วางให้ชีวิตของเรานมัสการพระเป็นเจ้า นมัสการองค์พระกุมารเจ้าพระบุตรของพระองค์

          รอยยิ้มของพี่พนักงานคนหนึ่งและอันที่จริงหลายคนมาก ทำให้ชีวิตของพ่อสดใสมีสันติสุข, ความใจกว้างของพี่คนหนึ่งรวมทั้งอีกหลายคน ก็ทำให้พ่อได้รับความสะดวกและมีชีวิตที่คล่องสบาย, การพูดคุยด้วยรอยยิ้มของเด็กคนหนึ่งอันที่จริงกับอีกหลายคนด้วยทำให้พ่อได้รับความสุข ความอบอุ่น 

          เมื่อเรานมัสการพระเป็นเจ้า เมื่อเรายอมให้พระเป็นพลังหนุนนำชีวิตของเรา เราก็พร้อมเป็นแสงสว่าง,เป็นรอยยิ้มที่สดชื่น, เป็นความอบอุ่นที่มอบให้กับพี่น้องรอบชีวิตของเรา

“เยรูซาเล็ม​เอ๋ย จง​ลุก​ขึ้น​เถิด จง​ฉาย​แสง​เจิด​จ้า เพราะ​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า​มาแล้ว พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ทอ​แสง​เหนือ​เจ้า  ดูซิ ความ​มืด​ปก​คลุม​แผ่นดิน และ​ความ​มืด​ทึบ​ปก​คลุม​ประชาชาติ​ทั้งหลาย แต่​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ทอ​แสง​เหนือ​เจ้า ทุก​คน​จะ​เห็น​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระองค์​เหนือ​เจ้า  นานาชาติ​จะ​เดิน​มา​หา​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า บรรดา​กษัตริย์​จะ​ทรง​พระ​ดำเนิน​มา​สู่​ความ​สดใส​ที่​ทอ​แสง​เหนือ​เจ้า”  (อสย 60:1-3)

          อาศัยพระจิตเจ้า เราจงนมัสการพระด้วยใจสุภาพถ่อมตน ให้พระนำทางชีวิตของเรา และจงแสดงชีวิตของเราให้กับพี่น้องรอบข้างเราได้พบกับสันติสุขได้มีรอยยิ้มได้รับความอบอุ่น เหมือนกับที่องค์พระกุมารเจ้า ได้แสดงตนให้กับโหราจารย์และกับเราทุกคน.

                                    นกขุนทอง.