คุณพ่อปลัด : “สติของลูกของพระ วางใจ ภาวนาและแบ่งปัน”

22
Mar

“สติของลูกของพระ วางใจ ภาวนาและแบ่งปัน”

“ในอดีตท่านเคยเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสว่างเถิด ผลแห่งความสว่างคือความดี ความชอบธรรมและความจริงทุกประการ  จงแสวงหาสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย”  (อฟ 5:8-10)

          เมื่อพูดถึงความมืด ช่วงเวลานี้, ช่วงเวลาของ “โควิด-19” ความมืดมันปกคลุมไปทั่ว ทั่วโลก ทั่วทวีป ทั่วประเทศ ทั่วทุกหมู่บ้าน ทุกครอบครัว ความมืดยังเจาะลงไป แล้วเกาะกุมไปจนถึงหัวใจของเราแต่ละคนทุกคน

 

แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า “…พระเจ้าไม่ทรงมอง อย่างมนุษย์มอง…แต่พระ​​ทรงมองจิตใจ”  (เทียบ1ซมอ 16:7)

          “โควิด-19” เล่นเอาหวาดหวั่นขวัญกระเจิงกันไปทั่วทุกหย่อมหญ้า หิมะ และทะเลทราย  แต่…แต่…แต่ นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์มอง มองดูด้วยความหวาดกลัว กลัวตาย กลัวกันอย่างขาดสติ  มองดูด้วยความหวาดระแวง เพราะมีหลายคนคิดเห็นแก่ความสุขของตนเอง และส่งผลร้ายตามมาต่อผู้อื่น จนสร้างและเพิ่มความหวาดหวั่นหวาดระแวงไปทั่ว

 

ชาวฟาริสีได้ถามเขาอีกว่า เขามองเห็นได้อย่างไร เขาจึงตอบว่า “คนนั้นเอาโคลนป้ายตาของฉัน ฉันไปล้างตา แล้วก็มองเห็น….. เขาเป็นคนบาปหรือไม่ ฉันไม่รู้ ฉันรู้อย่างเดียวว่า ฉันเคยตาบอด และบัดนี้มองเห็นแล้ว…..แปลกจริง ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าเขามาจากไหน แต่เขาได้รักษาตาของฉันให้กลับมองเห็น  เราทั้งหลายรู้ว่า พระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาป แต่ทรงฟังผู้ที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติตามพระประสงค์เท่านั้น  แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยได้ยินเลยว่ามีใครรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดให้หายได้  (ยน 9:15,25,30-32)

          “สติของเราคริสตชน ลูกของพระ” คือ เราเชื่อและวางใจในพระทัยเมตตา  ความเชื่อวางใจ จึงส่งผลให้เราไม่หมดหวัง  “ความหวังในพระเจ้า” ส่งให้เรา ยังคงมั่นในการสวดภาวนา  และส่งให้เรามีใจเอื้อเผื่อแผ่ด้วยใจ ความร่วมทุกข์สุข แบ่งปัน และดูแลกัน ไม่ว่ายามเขายาก หรือยามเรายาก

          มาเถิดพี่น้อง ขอเชิญชวนเรามาร่วมภาวนากัน ขอพระเป็นพลังให้เรา รักษาเราไว้จากการประจญท้าทาย พ้นจากภัยร้ายที่กำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นภัยโควิด-19 หรือภัยใดใดก็ตาม….จงมีความเชื่อ จงวางใจ จงมั่นคงที่จะภาวนา และจงอย่าทิ้งกันดูแลกันและกันเถิด

 

                                นกขุนทอง